BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/18

Huhtikuun puolivälin jälkeen juan on heikentynyt dollaria vastaan 4 % ja euroon nähden 2 %. Laajemmat kauppapainotetut kurssit julkaistaan vähintään muutaman päivän viiveellä. Keskuspankin valuuttakurssi-indeksin (CFETS) mukaan juan oli toukokuun alussa 2 % heikompi kahden viikon takaiseen verrattuna. Valuuttakurssiin on vaikuttanut yleinen epävarmuuden kasvu ja Kiinan kasvunäkymien heikentyminen sekä korkojen nousu muualla maailmassa, mikä on ohjannut pääomavirtoja pois Kiinasta. Huhtikuussa Yhdysvaltojen 10 vuoden valtiolainan korko ylitti vastaavan koron Kiinassa ensi kertaa sitten vuoden 2010. Helmi-maaliskuussa ulkomaisten portfoliosijoitusten nettovirta Manner-Kiinan osake- ja bondimarkkinoille kääntyi negatiiviseksi.

Keskuspankki ilmoitti huhtikuun lopulla laskevansa liikepankkien valuuttatalletusten varantovaatimusta 9 prosentista 8 prosenttiin toukokuun puolivälistä alkaen. Toimi vapauttaa hieman rahoituslaitosten valuuttareservejä ja voi osaltaan hieman hillitä valuutan heikkenemispainetta. Tarvittaessa keskuspankki voi puuttua liian jyrkkiin valuuttakurssiliikeisiin mm. ohjeistamalla liikepankkien valuuttakauppaa.

Juanin kurssi erityisesti dollaria vastaan on heikentynyt viime viikkoina

202218_k2.png

Lähteet: Macrobond, CFETS ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/17 Näytä viikkokatsaus 2022/19