BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/17

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä federaatiobudjettiin kertyi nimellistuloja 35 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Maaliskuussa nousu vuodentakaisesta oli 17 %. Nopeutuneen inflaation takia tulot supistuivat reaalisesti maaliskuussa, sillä kuluttajahinnat olivat 17 % ja teollisuuden tuottajahinnat 27 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin.

Nimellistulojen nousu johtui etenkin öljy- ja kaasuverotuloista, jotka valtaosin määräytyvät dollareissa. Ne lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä yli 80 % vuodentakaisesta. Maaliskuussa kasvua oli yli 100 %, sillä Urals-öljyn hinnan noustua ja dollarin vahvistuttua suhteessa ruplaan (kumpikin 40 % vuodentakaisesta) öljyn hinnan nousu ruplissa oli lähes 100 %. Lähiajat eivät näytä suotuisilta, sillä Urals-öljyn hinta on laskenut ja ruplan kurssi on vahvistunut huomattavasti. Öljy- ja kaasuverotulojen osuus federaatiobudjetin tuloista nousi ensimmäisellä neljänneksellä yli 40 prosenttiin.

Budjetin muut tulot lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä 14 % vuodentakaisesta, mutta maaliskuussa ne vähenivät. Tämä ei vielä heijasta talouden luisua, sillä tulot arvonlisävero- ja valmisteveroista sekä yritysten voittoveroista lisääntyivät selvästi myös maaliskuussa. Arvonlisäveroista kertyi ensimmäisellä neljänneksellä lähes 40 % federaatiobudjetin tuloista. Erinäiset muut budjetin tuloerät vähenivät jyrkästi.

Federaatiobudjetin nimellismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 20 % vuodentakaista suuremmat, ja maaliskuussa nousu oli lähes 30 %. Sotilasmenoja lisättiin ensimmäisellä neljänneksellä 17 % − kuukausittain melko tasaisella tahdilla. Sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan menot nousivat hitaasti. Menot television ja radion toimintaan kasvoivat jyrkästi vuoden 2021 kuopasta lähelle edellisen huipun eli vuoden 2020 tasoa.

Federaatiobudjetin ylijäämän kasvu on tasaantunut. Viimeisen 12 kuukauden ylijäämä oli maaliskuussa noin prosentti BKT:stä.

Tänä vuonna budjetin taholta tulevaa tukea ollaan finanssiministeri Siluanovin mukaan lisäämässä tällä erää summalla, joka on noin 2 % BKT:stä. Tähän on Siluanovin mukaan laskettu menojen lisäykset, talouteen tehtävät sijoitukset Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta sekä veromaksujen lykkäykset mm. yritysten voittoverojen osalta. Presidentti Putin ehdotti tällä viikolla, että palkkojen mukaan määräytyvien sosiaaliverojen maksamiseen on myönnettävä vuoden pituisia lykkäyksiä useimpien alojen yrityksille.

Venäjän federaatiobudjetin ylijäämän kasvu tasaantunut

202217_v3.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/16 Näytä viikkokatsaus 2022/18