BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/16

Keskuspankin tilastojen mukaan kotimaan kokonaisrahoituskanta (AFRE) oli maaliskuun lopussa 10,6 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvuvauhti kiihtyi viime vuoden loppupuoleen verrattuna ja oli hieman nopeampaa kuin nimellisen BKT:n kasvu. Kokonaisvelka/BKT-suhde kääntyi kasvuun laskettuaan reilun vuoden. Maaliskuun lopussa kokonaisvelka oli 279 % BKT:stä.

Keskuspankin kokonaisvelan käsite sisältää mm. yritysten sekä valtion ja paikallishallinnon bondivelan. Molempien kannan kasvu kiihtyi alkuvuonna. Sitä vastoin raportoitujen varjopankkisektorin instrumenttien (entrusted- ja trust-luotot sekä pankkivekselit) kannan monta vuotta kestänyt supistuminen jatkui. Myöskään pankkilainaus ei näytä piristyneen. Pankkilainakannan kasvu jatkoi hidastumistaan ja kanta oli maaliskuun lopussa noin 11 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kotimainen kokonaisvelka suhteessa BKT:hen kääntyi jälleen kasvuun alkuvuonna

202216_k4.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.   
*) Valtion ja paikallishallinnon liikkeeseen laskema jvk-velka. IMF:n arvion mukaan todelliset julkiset vastuut olivat 102 % BKT:stä vuoden 2021 lopussa.


Näytä viikkokatsaus 2022/15 Näytä viikkokatsaus 2022/17