BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/16

Kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 1,5 % vuotta aiemmasta eli merkittävästi hitaammin kuin esim. euroalueella tai Yhdysvalloissa. Suurin kuluttajahintoja liikuttava erä Kiinassa on ruoka. Ruoan osuus Kiinan kuluttajahintainflaatiosta, vajaat 30 %, on selvästi suurempi kuin euroalueella (noin 20 %) tai Yhdysvalloissa (15 %).

Ruoan hintakehitys onkin viime kuukausina ollut Kiinassa suurin inflaatiota hillinnyt tekijä, ja tässä merkittävin rooli on sianlihan hinnalla. Vuosina 2019–2020 jylläsi sikaruttoepidemia, mikä lopulta yli kaksinkertaisti sianlihan hinnan ja nosti inflaation alkuvuodesta 2020 yli 5 prosenttiin. Sianlihan hinta palautui normaalitasoilleen vasta syksyllä 2021. Koska inflaatiota mitataan hintojen muutoksena vuoden takaiseen verrattuna, sianlihan osalta inflaatio on ollut alkuvuonna yhä reilusti negatiivinen (-40 %). Sianlihan osuus kiinalaisten ruokakorista on suuri. Kiinassa on noin puolet maailman kaikista sioista ja maa on maailman suurin sianlihan tuottaja ja kuluttaja. Kokonaisuudessaan ruoka oli maaliskuussa vielä 1,5 % edellisvuotta edullisempaa.

Energian hinnannousu näkyy muun maailman tapaan myös Kiinassa, ja sen vaikutus inflaatioon on viime kuukausina ollut noin prosenttiyksikön luokkaa. Sen sijaan pohjainflaatio, josta on poistettu energian ja ruoan hintojen vaikutus, on pysynyt viime kuukaudet tasaisesti noin prosentissa (maaliskuussa 1,1 %).

Energian ja muiden raaka-aineiden hinnannousu on ollut suurin syy tuottajainflaation viimeaikaisiin korkeisiin lukemiin. Tuottajahintojen nousu oli korkeimmillaan viime vuoden lokakuussa (13,5 %), mutta sen jälkeen kasvu on hidastunut. Maaliskuussa tuottajahinnat nousivat 8,3 % vuotta aiemmasta. Eniten hinnat nousivat edelleen energiateollisuudessa, erityisesti kivihiilen, öljyn ja maakaasun osalta (maaliskuussa noin + 50 %). Maaliskuussa kansankongressissa julkaistussa hallituksen työohjelmassa painotettiinkin energian saatavuuden turvaamista vauhdittamalla kotimaista raaka-ainetuotantoa, kasvattamalla varmuusvarastoja ja vakauttamalla hintakehitystä.

Ruoan hinnan kehitys on hillinnyt Kiinassa kuluttajahintainflaatiota

202216_k2.png

Lähteet: NBS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/15 Näytä viikkokatsaus 2022/17