BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/16

Keskuspankki ilmoitti viime viikon lopulla, että liikepankkien varantovaatimuksia tullaan laskemaan 0,25 prosenttiyksiköllä 25.4. alkaen. Lisäksi maaseutupankit ja osa pienistä kaupunkipankeista ovat oikeutettuja ylimääräiseen 0,25 prosenttiyksikön laskuun. Sillä halutaan tukea lainanantoa pienyrityksille ja maataloudelle. Keskuspankki ei kerro mille pankeille lisäkevennykset myönnetään. Kumpikaan muutos ei koske sellaisia pankkeja, joiden varantovaatimustaso on jo alin mahdollinen 5 %. Keskuspankin mukaan painotettu keskimääräinen varantovaatimustaso pankkisektorilla laskee 8,4 prosentista 8,1 prosenttiin.

Toimi oli laajasti odotettu. Keskuspankin mukaan varantovaatimustason laskulla halutaan tukea reaalitalouden kehitystä ja alentaa rahoituskustannuksia. Kaiken kaikkiaan vaikutusten odotetaan jäävän rajallisiksi, sillä kevennys oli hyvin maltillinen. Edellisen kerran varantovaatimusta laskettiin 0,5 prosenttiyksiköllä joulukuussa.  

Hallitus kertoi aiemmin myös muista rahapolitiikkatoimista talouden tukemiseksi. Näistä saatiin lisätietoja keskuspankin ja valuuttaviranomaisen SAFE:n julkistettua 23 toimen listan maanantaina 18.4. Jotkin toimista on tarkoitettu uudesta korona-aallosta ja rajoitustoimista kärsiville yrityksille ja kotitalouksille, toiset laajemmin talouden tukemiseen usealla eri toimialalla. Konkreettisimpia toimia ovat rajoitustoimista kärsivien kotitalouksien asuntolainojen takaisinmaksujen lykkäys sekä pankkilainanannon tukeminen pienyrityksille (1 prosentin arvosta uusista lainoista kesään 2023 asti). Lisäksi keskuspankin jälleenlainausohjelmaa (relending) tullaan jatkamaan ja tarvittaessa sen kokoa voidaan kasvattaa. Ohjelmaa käytettiin myös vuoden 2020 koronaelvytyksessä. Se on suunnattu pienemmille pankeille, jotka voivat myöntää edullista lainaa mm. rajoitustoimista kärsiville sektoreille. Pankkeja myös kehotetaan lisäämään lainantoa keikkatyöläisille.

Useat listan kohdat toistavat jo aiemmin kerrottuja ympäripyöreitä tavoitteita. Vasta myöhemmin tullaan näkemään minkälaisiin konkreettisiin toimiin nämä johtavat. Rahoitusta tullaan listan mukaan ohjaamaan lukuisille prioriteettialoille, kuten maatalouteen, turvalliseen hiilentuotantoon, logistiikka-alalle, yritysten T&K-menoihin ja vihreään energiaan. Lisäksi liikepankkeja kehotetaan lisäämään lainanantoa yksityiselle sektorille, rakennuttajille ja aluehallintojen rahoitusyhtiöille (LGFV) sekä politiikkapankkeja investointeihin. Ulkomaisen rahoituksen osalta luvataan mm. helpottaa yritysten lainansaantia ulkomailta ja ulkomaisten portfoliosijoittajien investointeja Kiinaan.

Talouden laskusuhdanteen myötä rahapolitiikkaan kohdistuu tällä hetkellä kevennyspaineita. Siitä huolimatta keskuspankki on helmi-huhtikuussa pitänyt politiikkakorkonsa sekä lainojen viitekorkona toimivan LPR-koron muuttumattomina. Taloutta pyritään tukemaan lähinnä kohdennetuin rahapolitiikkatoimin. Laajaa keventämistä rajoittaa se, että Kiinan rahapolitiikan suunta on nykyisellään päinvastainen kuin suuressa osassa muuta maailmaa. Laaja kevennys tai korkojen lasku lisäisi pääoman ulosvirta- ja valuuttakurssin heikkenemispaineita.

Keskuspankin ilmoittama liikepankkien painotettu keskimääräinen varantovaatimustaso

202216_k3.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/15 Näytä viikkokatsaus 2022/17