BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/44

Evergranden ongelmat ovat kiristäneet pienempien rakennuttajien rahoituksen saatavuutta, ja lokakuussa useampi yhtiö ei pystynyt suoriutumaan ulkomaisten velkakirjojensa maksuvelvoitteista. Rakennuttajien kiinteistömyyntien on raportoitu laskeneen selvästi viime vuodesta markkinaepävarmuuden lisäännyttyä, mikä heikentää yritysten rahoitustilannetta. Kansainväliset luottoluokittajat ovat laskeneet rakennuttajien luottoluokituksia ja niiden osakekurssit ja velkakirjojen arvot ovat laskeneet selvästi.

Lokakuussa ulkomaisten velkakirjojensa maksuvelvoitteet laiminlöivät Evergranden ohella China Properties Group (226 milj. USD), Fantasia Holdings (206 milj. USD), Sinic Holdings (246 milj. USD) sekä Modern Land (250 milj. USD). Näiden lisäksi Xinyuan Real Estate Co. vaihtoi lokakuussa erääntyviä velkakirjojaan uusiin velkakirjoihin, jotka erääntyvät vasta kahden vuoden päästä (205 milj. USD). Myös muiden rakennuttajien velkakirjojen arvot ovat laskeneet selvästi, kuten esimerkiksi Kaisa Groupin, jolla on paljon ulkomaista velkaa. Vuonna 2015 Kaisasta tuli ensimmäinen kiinalaisrakennuttaja, joka laiminlöi ulkomaisten velkakirjojensa maksut.

Monilla yhtiöillä on kuluvana vuonna erääntymässä vielä merkittäviä velkakirjalainoja, joiden maksuista kaikkien ei uskota selviytyvän. Tilanne on heikentynyt nopeasti, kun uuden velan liikkeeseen laskusta ulkomailla on tullut huomattavan vaikeaa. Ulkomaisia sijoittajia huolestuttaa myös se, että yritykset priorisoisivat kotimaisten velkakirjojen maksuja ja velkasitoumuksia, mikä jättää vähemmän varoja ulkomaisten velkojen hoitoon. Rakennusyhtiöiden velanotto ulkomailta on selvästi kotimaista vähäisempää, jolloin yrityksille on tärkeämpää ylläpitää maksukykynsä Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoilla.

Evergrande vältti lokakuussa virallisen maksuhäiriömerkinnän, kun se maksoi syyskuun lopulla erääntyneiden ulkomaisten velkakirjojensa (yht. 130 milj. USD) kuponkimaksut 30 päivän jatkoajan sisällä. Yhtiön rahoitustilanne ei kuitenkaan näytä parantuneen ja lokakuussa se jätti maksamatta 380 milj. dollarin arvosta kuponkimaksuja, joiden ensimmäisen erän 30 päivän jatkoaika päättyy 11.11. Yhtiöllä on vielä marras-joulukuussa maksettavana omia ja tytäryhtiöidensä ulkomaisten velkakirjojen kuponkimaksuja vielä lähes 340 milj. dollaria. Evergrandella on yhteensä 19 mrd. dollaria ulkomaista velkaa ja kuponkimaksujen laiminlyönti aiheuttaisi maksuhäiriön koko velkasummalle. Yhtiön koko vieraaseen pääomaan (noin 300 mrd. USD) suhteutettuna ulkomaisen velan osuus on kuitenkin pieni.

Yhteensä kaikkien kiinalaisyritysten ulkomaisten velkakirjojen maksulaiminlyönnit ovat tänä vuonna nousseet ennätyssuuriksi, noin 9 mrd. dollariin. Bloombergin mukaan noin kolmannes tästä on rakennusalan yrityksiä, mutta laiminlyöntien osuus rakentajien kaikista ulkomaisista velkakirjoista (207 mrd. dollaria) on pieni. Kotimaassa rakennusyhtiöiden maksuhäiriöitä oli kiinteistötutkimusyritys CRIC:n mukaan tammi-syyskuussa 39, arvoltaan 160 % enemmän kuin viime vuoden vastaavan aikaan (47 mrd. CNY, 7 mrd. USD).

Lokakuun lopulla kehitys- ja reformikomissio NDRC ja valuuttaviranomainen SAFE käskivät tapaamisessa rakennusyhtiöiden kanssa yrityksiä raportoimaan ulkomaisten velkakirjamaksujensa tilanteesta ja varoittamaan mahdollisista ongelmista. Keskuspankki kommentoi rakennuttajien tilannetta ensimmäisen kerran lokakuussa sanomalla, että sektorin riskit ovat hallittavissa ja rakennusyhtiöistä suurimman osan tilanne on vakaa. Keskuspankki kuitenkin kehotti yhtiöitä suoriutumaan ”aktiivisesti” ulkomaisista velkavastuistaan. Pääjohtaja Yi Gangin mukaan viranomaiset yrittävät estää Evergranden ongelmien leviämisen. Keskuspankin mukaan Evergranden velat eivät ole liiaksi keskittyneet yksittäisille rahoituslaitoksille. Virallisia toimia rakennusyhtiöiden velkatilanteen helpottamiseksi ei ole ilmoitettu.

Kaikkien rakennuttajien tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä huonolta. Keskimäärin Kiinan suurimpien rakennuttajien rahoitusvakaus on parantunut viime vuoteen verrattuna ja yhä harvempi niistä rikkoo viime vuonna viranomaisten julkaisemia ”kolmen punaisen viivan” rajoituksia (ks. Viikkokatsaus 06/2021).

Kansainväliset luottoluokittajat Fitch, Moody's ja S&P ovat alentaneet tiuhaan kiinalaisrakennuttajien luottoluokituksia

202144_k2.png

Lähteet: Bloomberg perustuen Fitchin, Moody’sin ja S&P:n tietoihin ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/43 Näytä viikkokatsaus 2021/45