BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/44

Lokakuun lopulla Kiinan kansankongressin pysyväiskomitea ilmoitti valtuuttaneensa maan hallituksen valmistelemaan uusien kiinteistöverokokeilujen suuntaviivoja. Verokokeilujen toimeenpano jää valittujen alueiden tehtäväksi. Kokeilujen piiriin kuuluvat kaikki kiinteistöt (pl. kodit maaseudulla) ja myös kiinteistöjen maa-alueet. Kokeilun on määrä jatkua viisi vuotta ja sen on tarkoitus olla aiempia kokeiluja laajempi. Tarkemmat tiedot kokeilualueista, verojen suuruuksista ja määräytymismekanismeista ilmoitetaan myöhemmin.

Kiinalla on käytössä useita erilaisia kiinteistösektoriin liittyviä veroja ja se on esimerkiksi verottanut liikekiinteistöjä vuodesta 1986. Asuntojen omistaminen on kuitenkin ollut pitkälti verotuksen ulkopuolella. Asuinkiinteistöjen verottamisesta onkin puhuttu pitkään ja vuodesta 2011 lähtien Shanghaissa ja Chongqingissa on kokeiltu kahta erilaista kiinteistöveromallia (BOFIT Viikkokatsaus 5/2011). Tuolloin kokeiluja perusteltiin spekuloinnin vähentämisellä kiinteistömarkkinoilla ja hintojen nousun hillitsemisellä. Kumpikin kokeilu oli kuitenkin varsin rajattu, verokertymä pieni ja vaikutukset kiinteistöhintoihin arvioidaan jääneen vähäisiksi.

Myös uusilla kiinteistöverokokeiluilla pyritään vähentämään kiinteistöspekulointia. Toinen tärkeä tekijä on uuden vakaan tulolähteen luominen paikallishallinnoille, joiden tuloista suuri osa tulee tällä hetkellä tulonsiirtoina keskushallinnolta tai maan käyttöoikeuksien myynnistä. Jotkut odottavat, että uuden kiinteistöveron myötä joistain muista kiinteistöihin liittyvistä veroista voidaan luopua ja näin yksinkertaistaa verojärjestelmää.

Laajemman asuinkiinteistöveron käytön esteeksi on usein kerrottu pelot asuntojen kysynnän vähentymisestä ja samalla niiden hintojen laskusta. Myös asiasta päättävien tahojen hallussa arvioidaan olevan runsaasti kiinteistöjä, mikä on saattanut jarruttaa päätöksen tekoa. Nyt huolta herättää se, että verokokeilu saattaa lisätä jo nyt laskusuhdanteessa olevan kiinteistösektorin ongelmia. Lisäksi verokokeilusta ilmoittaminen, mutta yksityiskohtien julkaisu vasta myöhemmin, on lisännyt epävarmuutta kiinteistösektorilla.


Näytä viikkokatsaus 2021/43 Näytä viikkokatsaus 2021/45