BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/38

Manner-Kiinan ja Hongkongin välisen joukkovelkakirjamarkkinoiden yhteistyöohjelman puitteissa ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat ovat voineet sijoittaa Hongkongin kautta velkakirjoihin Manner-Kiinan pankkien välisillä markkinoilla kesästä 2017 lähtien (BOFIT Viikkokatsaus 27/2017). Kauan odotettu mahdollisuus sijoittaa myös toiseen suuntaan, Manner-Kiinasta Hongkongiin, on määrä avautua huomenna 24.9. Pääomaliikeitä on viime vuosina avattu kohdennetusti erilaisten ohjelmien kautta. Tällä hetkellä näyttää, ettei pääoman ulosvirralle ole suuria paineita, mutta mikäli tilanne muuttuu, on viranomaisilla keinoja puuttua tilanteeseen.

Manner-Kiinasta ulos suuntautuva kaupankäynti on ohjelman alkuvaiheessa rajoitetumpaa kuin toiseen suuntaan. Ohjelmaan voivat tässä vaiheessa osallistua 41 rahoituslaitosta ja institutionaaliset sijoittajat, jotka on hyväksytty Kiinan sijoitusohjelmiin (QDII ja RQDII). Kaupankäynnin nettoulosvirtaa säädellään sekä päivä- (20 mrd. juania) että vuosikohtaisella (500 mrd. juania) kiintiöllä. Kiinalaissijoittajat voivat sijoittaa velkakirjoihin sekä juaneissa että ulkomaisessa valuutassa, mutta niiden eräännyttyä varat tulee kotiuttaa ja vaihtaa takaisin juaneihin. Ulkomaisten sijoittajien kaupankäynnille Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoilla sitä vastoin ei ole kiintiöitä. Ohjelmaan on tällä hetkellä hyväksytty 689 ulkomaista institutionaalista sijoittajaa ja sen keskimääräinen päivävaihto on kasvanut tänä vuonna 26 mrd. juaniin, kun se alkuvaiheessa oli 1,5 mrd. juania vuonna 2017.

Pääomaliikkeitä Manner-Kiinan ja Hongkongin välillä avataan myös uuden Helmijoensuiston (Greater Bay Area) sijoitusohjelman myötä. Kokeiluvaihe aloitetaan 10.10. Ohjelmassa asukkaat yhdeksässä kaupungissa Guangdongin maakunnassa voivat sijoittaa tiettyihin varainhoitotuotteisiin Hongkongissa ja Macaolla. Samoin Honkgkongin ja Macaon asukkaat voivat sijoittaa tiettyihin mannerkiinalaispankkien sijoitustuotteisiin. Myös tämä ohjelma on tarkoin säännelty kiintiöin (yht. 150 mrd. juania kumpaankin suuntaan ja miljoona juania per sijoittaja) ja muilla vaatimuksilla (riittävän pitkä sijoituskokemus ja riittävä varallisuus).

Hyväksyttyjen institutionaalisten sijoittajien on mahdollista sijoittaa Manner-Kiinasta ulkomaille QDII- ja RQDII-ohjelmien kautta. Viimeisen 12 kuukauden aikana QDII-ohjelman osallistujamäärä on kasvanut 152:sta 173:een ja niille myönnetty yhteenlaskettu sijoituskiintiö 104 mrd. dollarista 150 mrd. dollariin. Ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien ohjelmien (QFII ja RQFII) kiintiöiden poistamisesta Manner-Kiinassa ja ohjelmien yhdistämisestä ilmoitettiin vuonna 2019 ja ne astuivat voimaan viime vuonna (BOFIT Viikkokatsaus 39/2019).

Ulkomainen omistus Kiinan velkakirjamarkkinoilla on kasvanut nopeasti, mutta vastaa yhä vain noin 3 prosenttia koko markkinoista. Kiinalaisvelkakirjoja on otettu mukaan useisiin kansainvälisiin indekseihin, mikä on lisännyt niiden kysyntää. Tämän vuoden heinä-elokuussa uusia sijoituksia tehtiin kuitenkin vain marginaalisesti. Vajaa kolmannes ulkomaisista sijoituksista Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoilla on tehty bondimarkkinoiden yhteistyöohjelman kautta.

 

Ulkomainen omistus Kiinan joukkovelkakirjamarkkinoilla on jatkanut kasvuaan

202138_k4.png

Lähteet: CEIC, Bond Connect Company Ltd. ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/37 Näytä viikkokatsaus 2021/39