BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/38

Yhden Kiinan suurimmista rakentajista Evergranden kesällä pahentuneet talousvaikeudet (ks. BOFIT Viikkokatsaus 34/2021) ovat syventyneet entisestään viime viikkoina. Elokuun lopussa yhtiö ilmoitti, ettei se pysty hoitamaan kaikkia velkasitoumuksiaan, jos se ei pysty jatkamaan rakentamista, myymään omistuksiaan tai uusimaan lainojaan. Syyskuussa yhtiö on joutunut lykkäämään joidenkin pankki- ja trust-lainojensa sekä liikkeelle laskemiensa omaisuuden hoitotuotteiden maksuja. Yhtiö ilmoitti kuitenkin hoitaneensa keskiviikkona 22.9. maksuun erääntyneet kotimaiset velkakirjakupongit (232 milj. juania, 36 milj. dollaria). Torstaina 23.9. markkinoilla jännitetään taas, kun yhtiön pitäisi hoitaa ulkomailla liikkeelle laskemansa dollarivelkakirjan kupongit (84 milj. dollaria).

Huoli Evergranden ajautumisesta maksukyvyttömyyteen ja pelot ongelmien leviämisestä laajemmin Kiinan kiinteistösektorille ja talouteen saivat maanantaina osakekurssit jyrkkään laskuun ympäri maailmaa. Pahimmat pelot markkinoilla näyttävät sittemmin väistyneen ja osakeindeksit ovat osittain palautuneet. Manner-Kiinassa pörssit olivat kiinni maanantain ja tiistain lomien vuoksi, ja yleisindeksien kehitys on pysynyt varsin vakaana. Evergranden vaikeuksista on uutisoitu Kiinan virallisessa mediassa suhteellisen vähän. Uutisointia lienee vähentänyt viranomaisten elokuun lopulla aloittama kampanja sellaisen tiedon levittämistä vastaan, jossa mustamaalataan Kiinan rahoitusmarkkinoita tai tehdään vääriä tulkintoja talouspolitiikasta tai talousluvuista (BOFIT Viikkokatsaus 36/2021).

Vaikka Evergranden tilanne näyttää huolestuttavalta, kansainväliset luottoluokittajat ja monet muut toimijat ovat olleet varovaisen luottavaisia. Viimeviikolla Fitch uskoi, että Evergranden ongelmat pysyvät hallittavina, mutta varoitteli, että yhtiön maksuvaikeuksilla voi olla laajoja vaikutuksia eri sektoreille. Kuluvalla viikolla S&P:n viesti oli saman suuntainen. Evergrande ei aiheuta Kiinan rahoitussektorille systeemitason ongelmaa ja valtiolla on kapasiteettia puuttua peliin, jos ongelmat uhkaavat levitä laajemmiksi. Kiinan keskuspankin kesällä julkaisemien pankkien stressitestin mukaan hoitamattomien saamisten tuntuvankaan nousun kiinteistösektorilla ei pitäisi olla systeemitason uhka koko pankkisektorille. Tosin jotkut pankit, kuten Shengjing pankki, on selvästi enemmän altistuneita Evergrandelle ja niille yhtiön maksuvaikeudet voivat olla iso haaste.

Viranomaisilta tilanteen hoitaminen vaatii tarkkuutta. Yhtäältä viranomaiset ovat pyrkineet vähentämään kiinteistösektorin velkaisuutta jo vuosia. Viime vuonna suurille rakentajille asetettiin velkaantumiseen liittyviä rajoja ja vuoden vaihteessa pankkien lainanantoa sektorille rajoitettiin (BOFIT Viikkokatsaus 6/2021). Evergrande on ylittänyt kaikki rajaviivat niiden asettamisesta alkaen. Viranomaiset ovat myös pyrkineet viime vuosina eroon ajatuksesta, että valtio viime kädessä maksaa sijoittajille koituneet tappiot. Toisaalta viranomaisten on pakko pitää tilanne hallittavissa, ja osoittaa kykyä estää ongelmien leviäminen kiinteistösektorille, rahoitussektorille ja laajemmin talouteen.

 

Shanghaissa CSI 300 -osakeindeksi on pysynyt vakaana, kun taas kiinalaisosakkeet Hongkongissa ja New Yorkissa laskivat

202138_k3.png
Lähteet: Pörssit, S&P, BNY Mellon, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/37 Näytä viikkokatsaus 2021/39