BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/37

Keskuspankki nosti kokouksessaan 10.9. avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Uusi korko on 6,75 prosenttia. Rahapolitiikan kiristäminen alkoi maaliskuussa ja keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa nyt yhteensä 2,5 prosenttiyksiköllä. Ohjeistuksessaan keskuspankki ei sulkenut pois mahdollista koronnostoa seuraavissa korkokokouksissa.

Keskuspankki totesi päätöksessään kuluttajahintojen nousun jatkuneen nopeana viime kuukausina. Elintarvikkeiden hinnat nousivat elokuussa 7,7 %, muiden tavaroiden 8,0 % ja palveluiden 3,8 % vuotta aiemmasta. Vuosi-inflaatio oli elokuussa 6,7 %, mikä ylittää selvästi keskuspankin tavoitteleman 4 prosentin tason. Inflaation kiihtymisen taustalla on kotimaisen kysynnän ripeä elpyminen, johon tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan. Inflaation kiihtymisen myötä myös yritysten ja kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat kohonneet korkeimmalle tasolle moneen vuoteen. Keskuspankin ennusteen mukaan vuosi-inflaatio hidastuu 5,7–6,2 prosenttiin loppuvuonna ja edelleen 4–4,5 prosenttiin vuonna 2022.

Venäjän keskuspankki julkaisi syyskuun alussa luonnoksen rahapolitiikan suuntaviivoista vuosille 2022–2024. Julkaisussa määritellään rahapolitiikan tavoitteet, periaatteet ja keinot, jotka muodostavat keskuspankin rahapolitiikan toteutuksen raamit. Rahapolitiikan tärkeimmät periaatteet ovat edelleen julkinen inflaatiotavoite (lähellä 4 prosenttia), ohjauskorko ja viestintä, ennusteisiin tukeutuva päätöksenteko ja tiedon avoimuus. Luonnos menee seuraavaksi presidentin ja hallituksen kommentoitavaksi ja lopullinen versio duuman käsiteltäväksi.

Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa inflaation hillitsemiseksi

202137_v2.png

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/36 Näytä viikkokatsaus 2021/38