BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/37

Maiden pääministerit allekirjoittivat presidenttien siunaaman suunnitelman valtioliiton syventämisestä vuosina 2021–2023. Suunnitelmaan kuuluu 28 erillistä tiekarttaa, jotka kattavat mm. verohallinon, rahapolitiikan, maksujärjestelmien ja työlainsäädännön harmonisoinnin. Maiden välinen valtioliitto perustettiin jo vuonna 1999, mutta todellinen integraatio on ollut vaatimatonta. Nyt hyväksyttyjen, lainsäädännön harmonisointiin tähtäävien tiekarttojen valmistelu aloitettiin vuonna 2018.

Käytännössä harmonisointi tarkoittanee, että Valko-Venäjä muuttaa lainsäädäntönsä Venäjän käytäntöjen mukaiseksi. Tämä voisi avata venäläisille yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia länsinaapurinsa markkinoilla. Valko-Venäjän kannalta harmonisoinnin haasteena on maan omalaatuinen talousjärjestelmä, missä valtionyritysten ja valtion kontrollin rooli on huomattava. Taloutta ohjaavan lainsäädännön harmonisointi Venäjän käytäntöjä vastaaviksi tarkoittaisi monin paikoin siirtymää kohti markkinapohjaisempaa talousjärjestelmää.

Valko-Venäjälle taloudelle tärkeää olisi yhteisen energiamarkkinan muodostaminen, sillä sen uskotaan takaavan maalle edulliset maakaasutoimitukset jatkossakin. Nyt energiamarkkinoiden harmonisoinnin sovittiin alkavan vuonna vasta 2023. Tämä antanee Venäjälle sopivan mahdollisuuden lykätä kaasunhinnoittelun harmonisointia, ellei vastapuoli etene muiden tiekarttojen mukaan.


Näytä viikkokatsaus 2021/36 Näytä viikkokatsaus 2021/38