BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/36

Presidentti Xi Jinping kertoi elokuun 17. päivänä rahoituskomitean kokouksessa, että Kiinan tulevan kehityksen kannalta on keskeistä vahvistaa yhteistä hyvinvointia (common prosperity), mikä käytännössä tarkoittaa tulojen ja vaurauden aiempaa tasaisempaa jakautumista kiinalaisten kesken. Presidentti Xin mukaan rikkaiden sääntelyä tiukennetaan, ylisuuria tuloja pyritään rajaamaan ja rikkaita kannustetaan lahjoittamaan rahaa yhteiskunnan kehittämiseen. Kiinan valtion uutismedioiden mukaan tulonjakoa tullaan tasaamaan verotuksella, parantamalla sosiaaliturvaa ja lisäämällä tulonsiirtoja.

Puheet yhteisen hyvinvoinnin lisäämisestä ovat johtaneet nopeisiin toimiin yrityksissä. Esimerkiksi teknologiayhtiöt Alibaba ja Tencent ovat luvanneet yhteensä yli 20 mrd. dollaria sosiaalisen tasa-arvon kohentamiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja maaseudulle. Myös jotkut valtion toimijat kuten keskuspankki ilmoittivat nopeasti tukevansa ajatusta.

Presidentti Xi on puhunut yhteisen hyvinvoinnin vahvistamisesta ainakin vuodesta 2015 ja se myös kirjattiin keväällä päätettyyn 5-vuotissuunnitelmaan ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Kesäkuussa Kiinan hallitus valitsi Zhejiangin provinssin kokeilualueeksi ja heinäkuussa provinssi valitsi 15 pienempää aluetta, joilla yhteisen hyvinvoinnin konsepteja kokeillaan. Seuraavan viiden vuoden aikana kokeilualueilla kotitalouksien tuloja tulisi kasvattaa sekä nostaa koulutus kansalliseen kärkiluokkaan ja terveyden mittarit (kuten eliniänodote) länsimaiselle tasolle kasvattamatta kotitalouksien osuutta terveydenhoitomaksuista. Samalla alueilla on tarkoitus ottaa käyttöön maailman kärkiluokkaa olevaa teknologiaa.

Tuloerojen mittaaminen on Kiinassa vaikeaa, mutta kiinalaiset toimijat laskevat ne suuriksi. Kiinan virallinen tuloeroja mittaava gini-kerroin on 0,47, mikä viittaa tuloerojen olevan kansainvälisesti verrattuna hyvin suuret. Monet kiinalaiset tutkimukset ovat viitanneet, että tuloerot saattavat olla vielä virallistakin lukemaa selvästi suuremmat. Kansainvälisistä toimijoista Maailmanpankki mittaa tulojen sijaan kulutuseroja ihmisten välillä, jotka ovat Kiinassa vain hieman kansainvälistä keskitasoa suuremmat. Liikepankki Credit Suissen arvioiden mukaan Kiinassa on dollarimiljonäärejä jo yli 5 miljoonaa, mutta varallisuuserot kiinalaisten välillä eivät ole poikkeuksellisen korkeat vaan esimerkiksi samaa tasoa kuin Ranskassa ja selvästi pienemmät kuin Intiassa.

Tulonjakokysymykset ovat olleet aina tärkeitä kommunistisessa Kiinassa. Kun Mao Zedongin aikana pyrittiin tasaamaan vaurautta, Deng Xiaopingin aikainen uudistuspolitiikka salli rikastumisen. Presidentti Xi näyttää ottavan askeleen taaksepäin. Kampanjahenkisten tempausten sijaan pitäisi kuitenkin pyrkiä parantamaan sosiaaliturvaa ja turvaverkkoja sekä yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia, joilla saataisiin pysyvämpiä tuloksia aikaan. Huomion siirtäminen vaurauden jakamiseen liittyviin kysymyksiin voi viestiä myös sitä, että Kiina valmistautuu hitaamman talouskasvun aikaan.

Tuloerot pienenivät Kiinassa Mao Zedongin valta-aikana, mutta ovat kasvaneet 1980-luvun alun jälkeen korkeiksi

202136_k1.png

Lähteet: UNU-WIDER World Income Inequality Database (WIID) ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/35 Näytä viikkokatsaus 2021/37