BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/31

Talous on elpynyt vuoden 2020 kevään kuopasta ja toipuminen on jatkunut vähitellen viime kuukausina. BKT oli jo tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman suurempi kuin kaksi vuotta aiemmin (eli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä) ja toisella neljänneksellä kasvu kahden vuoden takaisesta oli talousministeriön arvion mukaan noin 1,5 %.

Talouden elpyminen on vaihdellut eri päälohkoilla. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on elpynyt huomattavasti ja sitä oli toisella neljänneksellä enää vajaat 2 % vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Raakaöljyn tuotanto on OPEC+-sopimuksen puitteissa vähitellen kiivennyt takaisin kohti viime vuoden lamaa edeltänyttä tasoa, minkä johdosta se oli toisella neljänneksellä 6 % kahden vuoden takaista pienempi. Maakaasun tuotantoa oli muutama prosentti enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Öljyn ja kaasun tuotantoa tukevissa erilaisissa palveluissa, jotka muodostavat maakaasun tuotantoa hieman suuremman kaivannaisteollisuuden alan, kasvu kahden vuoden takaisesta oli yli 20 %.

Jalostusteollisuuden tuotanto on elpynyt varsin hyvin, ja se oli toisella neljänneksellä noin 5,5 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten (7 % ensimmäisellä neljänneksellä). Kasvu on ollut hyvin laaja-alaista. Kuuden suuren jalostusteollisuuden alan joukossa kasvu kahden vuoden takaisesta oli elintarviketeollisuudessa 7−8 %, kemian teollisuudessa yli 13 %, metallituoteteollisuudessa yli 30 % sekä kone- ja laitetuotannon muodostavilla aloilla 7 %. Kaikista jalostusteollisuuden aloista vain metallien jalostusta oli toisella neljänneksellä vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Toisaalta jalostusteollisuuden kasvu on kuitenkin tasaantunut tämän vuoden aikana, ja parin viime kuukauden aikana kausitasoitettu tuotanto on vähentynyt. Jalostusteollisuuden kausitasoitettu ostopäällikköindeksi (PMI) laski heinäkuussa selvästi parin hyvän kuukauden jälkeen. Taustalla on kyselyn mukaan tuotannon ja uusien tilausten väheneminen. Myös Rosstatin yrityskyselyssä jalostusteollisuuden tuotanto- ja tilausnäkymät olivat edelleen heinäkuussa varsin laimeat.

 Vähittäiskaupan myynnin määrä oli toisella neljänneksellä 5 % kahden vuoden takaista suurempi ja enää alle 5 % pienempi kuin vuoden 2014 toisella neljänneksellä, jolloin vähittäiskauppa oli 2010-luvun huipputasoilla. Kausitasoitettu myynti on kuitenkin lisääntynyt viime kuukausina melko hitaasti. Kotitalouksille tarjotut palvelut (pl. julkisen talouden palvelut) toipuivat edelleen toisella neljänneksellä ja ne olivat enää melko vähän pienemmät kuin kaksi vuotta sitten. Kuluttajien odotukset oman taloutensa tilasta seuraavan vuoden aikana ovat Rosstatin neljännesvuosikyselyssä olleet tämän vuoden aikana kohtuulliset ja Venäjän keskuspankin kuukausikyselyssä melko hyvät. Keskuspankin kyselyn mukaan odotukset kuitenkin alenivat heinäkuussa jyrkästi.

Kulutuksen toipuminen ei ole tullut niinkään kotitalouksien käytettävissä olevista reaalituloista, jotka olivat toisella neljänneksellä edelleen vajaan prosentin pienemmät kuin kaksi vuotta aiemmin. Kulutusta on tänä vuonna vahvistanut se, että kotitalouksien nettosäästäminen on ollut hyvin vähäistä verrattuna viime vuoden alkupuolen lamaan kuten myös vuoteen 2019. Nettosäästämiseen sisältyen kotitalouksien nettolainaus pankeista on kulutusluottojen osalta lisääntynyt viime kuukausina eli päinvastoin kuin viime vuoden keväällä, jolloin nettoluotonotto lamajaksoille varsin tyypillisesti väheni. Työllisten määrä palautui toisella neljänneksellä miltei kahden vuoden takaiselle tasolle.

Tukkukauppa on elpynyt siihen tahtiin, että sitä oli toisella neljänneksellä 10 % enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Rakentaminen on lisääntynyt selvästi kahden vuoden takaista suuremmaksi. Tavarakuljetusten volyymi (mukaan lukien öljyn, öljytuotteiden ja maakaasun putkikuljetukset) kasvoi hieman kahden vuoden takaista suuremmaksi.

Venäjän talouden eri aloilla tuntuvia eroja verrattaessa tämän vuoden tasoa viime vuoden lamaa edeltäneeseen aikaan

202131_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/30 Näytä viikkokatsaus 2021/32