BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/31

Maailmantalouden odotetaan kasvavan tänä vuonna 6 %, eli tältä osin IMF:n heinäkuun ennuste on muuttumaton huhtikuusta. Ensi vuonna maailmantalous kasvaisi ennusteen mukaan 4,9 %, mikä on puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuun ennusteessa odotettiin. Tämän vuoden ennuste nousi mittavien elvytystoimenpiteiden takia etenkin monissa rikkaissa teollisuusmaissa – esimerkiksi Yhdysvaltain talouden ennustetaan kasvavan 7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuussa. Myös ensi vuoden maailmantalouden ennusteen nostoon vaikuttavat eniten rikkaiden maiden parantuneet talousnäkymät.

IMF laski tämän vuoden kasvuennustetta monen nousevan talouden kohdalla, ml. Kiina ja Intia. Etenkin Intian osalta koronaepidemian pahentuminen näkyy kasvuennusteessa, jota laskettiin kolme prosenttiyksikköä 9,5 prosenttiin. Kiinan ja Intian kasvuennusteet ovat varsin samankaltaisia myös Maailmanpankilla ja OECD:llä. Kiinan BKT-kasvu hidastuu ensi vuonna selvästi, kun elpyminen koronakuopasta on ohi.

Venäjän kohdalla mm. voimakkaasti noussut raakaöljyn hinta näkyy korkeampana kasvuennusteena tänä vuonna, BKT kasvaa 4,4 %. IMF on tässä kohdin selvästi optimistisempi kuin aiemmin ennusteensa julkaisseet EBRD ja Maailmanpankki. Vuoden 2022 kasvuennusteet ovat kuitenkin lähes identtisiä kaikilla näillä instituutioilla.

Mikäli IMF:n ennusteet toteutuvat, vuonna 2022 bruttokansantuote on Kiinassa 17 %, Intiassa 10 % ja Venäjällä 4 % suurempi kuin vuonna 2019. On kuitenkin huomioitava, että eri maiden odotettavissa oleva kasvuvauhti on hyvin erilainen – köyhemmät maat kasvavat yleensä vauraampia nopeammin. Jos verrataan IMF:n lokakuussa 2019 ennustamaa BKT:n kehitystä tämän vuoden heinäkuun ennusteisiin, tilanne näyttää erilaiselta. Intian BKT olisi ensi vuonna lähes 13 % pienempi kuin vuonna 2019 ennustettiin, eli pandemian talousvaikutus on ollut erittäin merkittävä. Sekä Kiinassa että Venäjällä vaikutus on ollut selvästi pienempi, molemmissa BKT olisi ensi vuonna noin prosentin vuonna 2019 ennustettua pienempi.

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita viime kuukausilta, %

202131_v3.png

Lähteet: IMF, EBRD, Maailmanpankki ja OECD.


Näytä viikkokatsaus 2021/30 Näytä viikkokatsaus 2021/32