BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/13

Tammi–helmikuussa useimmat Venäjän talousindikaattorit näyttivät tuotannon ja kulutuksen olevan suurin piirtein muuttumattomia vuoden 2020 loppuun nähden, vaikka koronaepidemia edelleen Venäjää vaivaakin. Vuoden 2020 alkuun verrattuna muutosprosentit ovat toki useimmiten negatiivisia. Esimerkiksi talousministeriön bruttokansantuotteen kuukausi-indikaattori supistui helmikuussa 2,5 % vuoden takaa.

Teollisuustuotannon määrä supistui tammikuussa 1,9 % ja helmikuussa 3,7 % vuotta aiemmasta. Aiempien kuukausien tapaan etenkin kaivannaisteollisuuden tuotanto väheni, pääosin raakaöljyn tuotantoa rajoittavan OPEC+-sopimuksen takia. Tehdasteollisuuden tuotanto pieneni tammi–helmikuussa 1,3 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta kausitasoitettu tuotannon mittari näyttää koronakuopan jääneen jo suurimmaksi osaksi taakse. Rakentamisen määrä oli tammi-helmikuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Rakentaminen on kärsinyt koronaepidemian vaikutuksista yllättävän vähän osittain siksi, että rakennustyömaita ei juurikaan suljettu missään vaiheessa epidemiaa.

Vähittäiskaupan myynti väheni tammi–helmikuussa 0,7 % viime vuoden samalta ajanjaksolta. Vähittäiskaupassa koronakriisi on siis suurelta osin jo ohi. Kysyntää ovat tukeneet työttömyyden lasku ja reaalipalkkojen elpyminen. Helmikuussa työttömyysaste oli 5,7 %, kun korkeimmillaan se oli 6,4 % elokuussa 2020. Myös pankkilainaus kotitalouksille on lisääntynyt selvästi. Lainananto kasvoi vuoden takaa 15,4 % sekä tammi- että helmikuussa. Tämä on hyvin lähellä koko viime vuoden kasvuvauhtia 15,3 %.

Tilanteen parantuminen näkyy myös kuluttajien luottamuksessa, joka on noussut selvästi vuoden 2020 lopusta. Luottamus on kuitenkin edelleen alempana kuin ennen koronakriisiä.

Kuluttajien luottamus noussut selvästi viime vuoden pohjista

202113_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Levada-keskus, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/12 Näytä viikkokatsaus 2021/14