BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/14

IMF:n huhtikuun uudessa World Economic Outlookissa maailmantalouden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 6 %, mikä on puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vielä tammikuussa uskottiin. Syynä tähän ovat mm. laajat elvytystoimet ja odotuksia nopeampi rokotustahti. Kasvun kiihtyminen on IMF:n ennusteen mukaan laaja-alaista, aivan köyhimpiä talouksia lukuun ottamatta. Kehittyneet taloudet kasvavat kuluvana vuonna 5,1 % (0,8 prosenttiyksikköä tammikuun ennustetta enemmän) ja nousevat taloudet 6,7 % (0,4 prosenttiyksikköä enemmän). Suurin yksittäinen muutos tehtiin Yhdysvaltojen osalta. Sen talouskasvua korjattiin mittavien elvytyspakettien myötä jopa 1,3 prosenttiyksikköä nopeammaksi (6,4 %). Ensi vuonna maailmantalouden kasvuvauhti laskee 4,4 prosenttiin.

IMF ennustaa Kiinan talouden kasvavan kuluvana vuonna 8,4 % ja seuraavana vuonna 5,6 %. Kuluvan vuoden kasvua on nostettu tammikuusta 0,3 prosenttiyksikköä, ensi vuoden kasvuennusteen pysyessä tammikuun ennusteen mukaisena. Vahvan toipumisen syiksi IMF listaa tehokkaat koronan torjuntakeinot, voimakkaan julkisen investointielvytyksen ja keskuspankin tukitoimet maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Venäjän kasvuennustetta nostettiin tammikuusta vajaalla prosenttiyksiköllä 3,8 prosenttiin, ja yhtä nopeaa kasvua ennustetaan myös seuraavalle vuodelle. Osin tähän vaikuttaa oletus siitä, että öljyn hinta nousee kuluvana vuonna 30 % viime vuotta korkeammaksi. Intian talouskasvua on kuluvan vuoden osalta nostettu tammikuusta prosenttiyksiköllä 12,5 prosenttiin sulkutoimien jäätyä odotettua maltillisemmiksi. Vuonna 2022 Intian talouden odotetaan kasvavan 6,9 %.

Nousevien talouksien koronakriisistä toipuminen riippuu monista tekijöistä ja eroaa huomattavasti maiden välillä. Tartuntatilanteen vakavuus ja sen vaikutukset esimerkiksi terveydenhuoltoon, talouden rakenne ja etenkin sen riippuvuus virukselle altteimmista aloista (esimerkiksi kansainvälinen matkailu), sekä mahdollisuudet tehokkaaseen elvytykseen vaikuttavat kaikki siihen, miten pitkään kriisin selättäminen kestää.

IMF nosti laaja-alaisesti ennustetta maailmantalouden kasvusta

202114_k1.png

Lähteet: IMF ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/13 Näytä viikkokatsaus 2021/15