BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/13

Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö ovat mediatietojen mukaan aloittaneet alustavat keskustelut ns. vihreiden valtionvelkakirjojen liikkeellelaskusta. Lisäksi Moskovan kaupunki on ilmoittanut harkitsevansa vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskua tämän vuoden aikana. Toistaiseksi Venäjällä on laskettu liikkeelle vain muutamia lähinnä kokeiluluontoisia yritysten vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Yleensä vihreillä velkakirjoilla haetaan rahoitusta hankkeisiin, joissa pyritään tukemaan vähäpäästöisiä ratkaisuja, kuten uusiutuvaa energiantuotantoa tai vähäpäästöisiä liikenneratkaisuja. Valtion vihreillä velkakirjoilla tavoiteltaneen lähinnä yksityisen sektorin velkakirjojen hinnoittelun helpottamista.

Venäjällä ilmastomuutoksen vastaiset toimet eivät ole politiikan keskiössä, ja maan talous on yhä monella tapaa hyvin riippuvainen hiilivetyjen tuotannosta ja viennistä (ks. BOFIT Policy Brief 6/2021). Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ilmastotoimet ovat kuitenkin yhä suuremmassa roolissa, ja useat suuret rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet vähentävänsä sijoituksiaan esim. öljy-, kaasu- ja kivihiilisektoreille. Tämä kehitys voi tulevaisuudessa nostaa venäläisten energiayhtiöiden rahoituksen hintaa, sillä esim. Strategisten tutkimusten keskuksen tuoreen arvion mukaan suurten venäläisten öljy- ja kaasuyhtiöiden ulkoisesta rahoituksesta vain noin 45 % on kotimaista. Päästöjen rajoittamista ja energiatehokkuuden nostoa suosivat vihreät hankkeet voivat siksi nousta rahoituksen saatavuuden ja hinnan kannalta keskeisiksi myös Venäjällä.


Näytä viikkokatsaus 2021/12 Näytä viikkokatsaus 2021/14