BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/11

Venäjällä oli vuoden 2020 lopussa noin 143,8 milj. asukasta (ei sisällä Venäjän laittomasti itseensä liittämää Krimin niemimaata). Väestö väheni 0,4 % eli hieman edellisvuosia nopeammin. Väestön vähenemisen taustalla oli etenkin kuolleisuuden voimakas kasvu koronapandemian seurauksena, mutta myös syntyvyys väheni edelleen. Nettomaahanmuutto oli positiivista, mutta huomattavasti edellisvuosia vähäisempää.

Venäjällä kuoli viime vuonna noin 2,1 milj. henkilöä. Kuolleisuus kasvoi 320 000:lla henkilöllä eli 18 % vuotta aiemmasta, mikä oli moninkertaisesti enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla. Eniten kuolleisuus kasvoi Pohjois-Kaukasian alueilla ja etenkin Tshetsheniassa (45 %). Kasvu oli voimakasta myös Länsi-Siperiassa Venäjän keskeisimmillä öljyn ja maakaasun tuotantoalueilla Jamalin-Nenetsiassa ja Hanti-Mansiassa (lähes 30 %) sekä Moskovassa ja Pietarissa (23 %). Monilla Itä-Siperian ja Kaukoidän alueilla kuolleisuuden kasvu oli muuta Venäjää maltillisempaa. Venäjän terveysministeriön virallisten tilastojen mukaan koronavirukseen on Venäjällä tähän mennessä kuollut noin 93 000 henkilöä.      

Lapsia syntyi viime vuonna noin 1,4 miljoonaa. Syntyvyys väheni 3 % eli hieman aiempia vuosia hitaammin. Venäjän tavoitteena on kuitenkin ollut kääntää syntyvyys kasvuun, jotta työvoiman supistumista voitaisiin hillitä tulevaisuudessa. Vuonna 2019 aloitettu eläkeiän asteittainen korottaminen lisää työikäisen väestön määrää hieman lähivuosina, mutta pidemmällä aikavälillä työikäisten määrän odotetaan kääntyvän jälleen laskuun. Eläkeiän nosto hillitsee valtiontalouden eläkemenojen kasvua, mutta sen työvoimaa lisäävä vaikutus voi olla rajallinen, sillä viime vuosina noin 30 % alle 73‑vuotiaista eläkeläisistä on käynyt töissä jo muutoinkin. Osalle eläkeläisistä taas avoinna olevat työpaikat eivät välttämättä edes sovellu.

Maahanmuuttajat - etenkin Keski-Aasiasta tulleet siirtotyöläiset - ovat jo pitkään olleet merkittävä täydennys Venäjän työvoimaan. Koronapandemian vuoksi osa siirtotyöläisistä menetti työnsä viime keväänä ja matkusti kotimaihinsa. Työmarkkinatilanteen kohennuttua he eivät kuitenkaan päässeet palaamaan Venäjälle koronapandemian hillitsemiseksi asetettujen matkustusrajoitusten vuoksi. Viime vuonna Venäjälle tulevien maahanmuuttajien määrä supistui ja sieltä poistuvien määrä kasvoi selvästi. Nettomaahanmuuttovirta oli edelleen positiivinen, mutta lähes 200 000 henkilöä eli 60 % edellisvuotta pienempi. Siirtotyöläisten väheneminen on johtanut jopa työvoimapulaan tietyillä toimialoilla ja alueilla.      

Kuolleisuus on kasvanut Venäjällä voimakkaasti

202111_v2.png

Lähteet: CEIC, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/10 Näytä viikkokatsaus 2021/12