BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/11

Hallituksen säädöksellä hintojen valvonta levitetään laajaksi, sillä valvontalistalle otettujen tavara- ja palveluryhmien osuus on noin kolme neljäsosaa Venäjän virallisessa keskimääräisessä kuluttajahintakorissa. Valvontalistalla ovat mm. lähes kaikki elintarvikeryhmät, alkoholi, bensiini ja dieselöljy, tekstiilit ja vaatteet sekä kengät, huonekalut, kotitalouden kemian tuotteita, kodinelektroniikkaa, rakennusmateriaalit sekä laaja joukko palveluja viestinnän, matkustajakuljetusten, asuntosektorin, terveydenhoidon, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Hintojen valvonta on talousministeriön päävastuulla ja keskeisenä tukena ovat Rosstat ja kilpailuvirasto. Valvottavat tavara- ja palveluryhmät on jaettu yhdeksälle ministeriölle ja kahdelle valtionvirastolle. Vastuullisten tulee analysoida hintojen nousun syitä ja nopean nousun tai nousuriskin ilmetessä ehdottaa talouden sääntelytoimia ”markkinoiden tasapainottamiseksi”.

Talven aikana tehdyllä lakimuutoksella on alennettu sosiaalisesti tärkeiksi katsottujen tuotteiden alueellista hinnannousurajaa, joka voi johtaa valtion hinnanrajoitustoimiin. Eräitä elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskien solmittiin tuottajien, kaupan alan ja valtion välisiä hintojen nousun rajoitussopimuksia sekä otettiin käyttöön yksittäisiä vientikiintiöitä ja -tulleja, jotka ovat tällä erää voimassa tämän vuoden puoliväliin BOFIT Viikkokatsaus 2020/51. Toimia täydennetään kesäkuun alusta vehnän muuttuvalla vientitullilla, jolla tasataan vientihinnan ja kotimarkkinahinnan eroa.

Hintojen rajoittamistoimien kohteina olevien elintarvikkeiden (kuten sokerin ja auringonkukkaöljyn) kuluttajahintojen nousu on pysähtynyt viime kuukausina. Kokonaisuutena elintarvikkeiden kuluttajahintojen kausitasoitettu nousu on tänä vuonna hieman hidastunut. Nousun nopeutumiseen viime vuoden loppupuolella johtivat lähinnä viljelytuotteiden maailmanmarkkinahintojen nousu, ruplan kurssin lasku sekä eräiden viljelykasvien heikko sato. Nousu on silti ollut edelleen melko nopeaa. Helmikuussa elintarvikkeiden hinnat olivat 7,7 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin (8,4 % ilman alkoholia), mihin sisältyen hedelmien ja vihannesten hintojen vuosinousu oli 16−17 % ja muiden elintarvikkeiden 6,5 %. Elintarvikkeiden osuus kuluttajahintakorissa on kolmasosa (pl. alkoholi).

Hintapaineita elintarvikkeiden kuluttajahintoihin näyttäisi edelleen olevan, sillä tuottajahinnat elintarviketeollisuudessa ovat jatkaneet nousuaan viime syksyllä nopeutuneella tahdilla ja ne olivat helmikuussa yli 14 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Maatalouden tuottajahintojen nousu rauhoittui tammikuussa, mutta viime syksyn kovan nousun seurauksena hinnat olivat helmikuussa lähes 20 % vuodentakaista korkeammalla. Kasvinviljelylohkon tuottajahintojen vuosinousu oli tammi-helmikuussa peräti 32−33 %.

Venäjän keskuspankin selvityksen mukaan hintarajoitukset ovat aikaansaaneet erilaisia toimia liiketoiminnan hallitsemiseksi rajoitusten suoraan kattamilla ja niihin liitännäisillä aloilla toimivissa yrityksissä eli maatalouden, teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä viejien piirissä. Hinnankorotuksista on eräissä yrityksissä pidättäydytty, kun taas tukkukaupassa on esiintynyt hintapaineiden osittaista siirtämistä eteenpäin vähittäiskaupoille. Arvioihin ja suunnitelmiin on tullut lisää epävarmuutta. Osin suunnitellaan kylvöalojen lisäämistä ja osin vähentämistä, ja satoarviot ovat osin parantuneet ja osin hieman laskeneet koettujen kannustinriskien takia. Teollisuudessa on ilmennyt tarvetta vähentää tuotantoa. Maataloudessa on ajatuksia siirtyä muiden viljelykasvien tuotantoon ja teollisuudessa lisätä tuontiraaka-aineiden käyttöä. Julkista tukea yrityksille on federaation budjettisuunnitelman ohella vaihtelevasti alueiden ja paikkakuntien budjeteista. Selvitys toteaa yhteenvetona, että arviot liiketoiminnan edellytyksistä ovat heikentyneet ja tuottajat viittaavat kannattavuuden alenemisriskeihin ja kannustimien heikentymiseen.

Venäjällä elintarvikkeiden hintojen nousu nopeaa

202111_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/10 Näytä viikkokatsaus 2021/12