BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/47

Vuosina 2016–2018 Venäjän vakuutusmarkkina kasvoi yli 10 % vuosittain, mutta viime vuonna kasvu jäi liki nollaan osin kiristyneiden määräysten takia. Kuluvan vuoden alussa erityisesti henkivakuutusten myynti kasvoi jälleen ripeästi, mutta huhti-kesäkuussa liikkumisrajoitukset ja talouden taantuma supistivat vakuutusten kysyntää. Koko vuoden osalta kasvu jäänee parhaimmillaankin nollaan. Samalla vahinkovakuutuksista maksettavien korvausten määrät ovat supistuneet, minkä seurauksena alan kannattavuus on pysynyt hyvänä. Alan toimijat ennakoivat koronapandemian lisäävään vapaaehtoisten sairaskuluvakuutusten kysyntää tulevina vuosina. 

Venäjällä lakisääteisten vakuutusten määrä on vähäinen ja niiden osuus kerätyistä maksutuloista on alle 20 %. Pakollinen liikennevakuutus (OCAGO) kattaa tästä valtaosan. Merkittävin vakuutustyyppi ovat henkivakuutukset, joiden osuus maksutulosta on noin 25 %. Henkivakuutusten suosiota selittää osaltaan pankkitalletusten alhainen korotaso.

Viime vuosikymmenen ripeästä kasvusta huolimatta vakuutusmarkkina on yhä kohtuullisen pieni. Alan yhteenlaskettu taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 3 600 mrd. ruplaa, eli noin 3 % BKT:sta. Samaan aikaan pankkisektorin yhteenlaskettu tase oli kooltaan noin 95 % BKT:sta. Keskuspankin tilaston mukaan vakuutusyhtiöiden varoista noin neljännes on sijoitettu yritysvelkakirjoihin, 18 % julkisen sektorin velkapapereihin ja 12 % pankkitalletuksiin.

Venäjän suurin vakuuttaja on alun perin kaasujätti Gazpromin omistama Sogaz, jolla on maksutulolla mitaten liki neljänneksen markkinaosuus. Toisena ja kolmantena ovat Sberbankin ja Alfa-pankin vakuutusyhtiöt noin 12 % markkinaosuuksilla. Kaikkiaan markkinoilla toimi kesäkuun lopun tietojen mukaan 169 vakuutusyhtiötä, eli kaksikymmentä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alan keskittymisen ennakoidaan jatkuvan tänäkin vuonna. Kymmenen suurinta vakuutusyhtiötä vastaavat yli 70 % koko alan yhteenlasketusta maksutulosta.


Näytä viikkokatsaus 2020/46 Näytä viikkokatsaus 2020/48