BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/47

Etenkin tavaratuonti on palautunut ripeästi kevään pohjalukemistaan kysynnän elpymisen myötä ja syyskuussa tuonnin arvo oli enää 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuontia ovat tukeneet erityisesti koneet ja laitteet, joiden tuonti kasvoi syyskuussa 9 % vuotta aiemmasta. Myös elintarvikkeiden ja tekstiilien tuonti kasvoi hieman. Maittain tarkasteltuna tuontikehitys on ollut vaihtelevaa, mutta useimmista maista tuonti on tänä vuonna supistunut. Suurempien kauppakumppaneiden joukosta maltillista kasvua on ollut Kiinan- ja Turkin-tuonnissa, kun taas pienempien osalta esim. tuonti Iranista on viime kuukausina kasvanut voimakkaasti.

Myös Venäjän tavaraviennin arvo on vähitellen kivunnut kevään pohjalukemista öljyn hinnannousun tukemana, mutta oli vielä syyskuussakin 14 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin öljyn vientimäärät ovat kevään kohtalaisen suotuisan kehityksen jälkeen kääntyneet laskuun viime kuukausina: raakaöljyn viennin määrä supistui heinä-syyskuussa 23 % ja öljytuotteiden 5 % vuotta aiemmasta. Venäjän raakaöljyn vienti oli yhtä vähäistä edellisen kerran vuonna 2014. Tammi-syyskuussa raakaöljyn vientimäärä supistui 10 % vuotta aiemmasta, mutta öljytuotteiden vienti kasvoi 2 %. Maakaasun vientimäärä on viime kuukausina kääntynyt kasvuun nesteytetyn kaasun vetämänä. Tammi-syyskuussa maakaasun vienti on kuitenkin supistunut selvästi putkikaasun viennin heikon kehityksen vuoksi.

Venäjän viennin kehitystä ovat tänä vuonna tukeneet myös kulta ja jalokivet, sillä niiden viennin arvo on kaksinkertaistunut vuotta aiempaan verrattuna. Heinä-syyskuussa niiden osuus tavaraviennistä oli jo 11 % ja ne olivat toiseksi suurin tuoteryhmä viennissä mineraalipolttoaineiden jälkeen. Kulta- ja jalokivivienti on lisääntynyt etenkin Iso-Britanniaan nostaen sen yhdeksi harvoista maista, joihin Venäjän vienti on tänä vuonna kasvanut.

Venäjän raakaöljyn viennin määrä vähentyi voimakkaasti heinä-syyskuussa

202047_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Venäjän tulli ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/46 Näytä viikkokatsaus 2020/48