BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/36

Tuoreen US-China Business Councilin jäsenkyselyn mukaan yritykset pitävät Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiä jännitteitä ja koronavirusta suurimpina liiketoimintaympäristön haasteina. Touko-kesäkuussa toteutettuun kyselyyn vastasi satakunta amerikkalaisyritystä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Kiinassa.

Yrityksistä jopa 86 % kertoi Kiinan ja Yhdysvaltojen kasvaneiden jännitteiden vaikuttaneen niiden liiketoimintaan Kiinassa. Yritysten mukaan kiristyneet välit ovat luoneet epävarmuutta niiden kauppasuhteisiin, mikä on vaikeuttanut liiketoimintaa kiinalaistoimijoiden kanssa. Myös Kiinan ja Yhdysvaltojen asettamat tullit ovat haitanneet liiketoimintaa. Ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen katsottiin vakauttavan suurvaltasuhteita ja siihen suhtauduttiin hyvin positiivisesti.

Kyselyn perusteella suurin osa yrityksistä piti Kiinan liiketoimintaympäristön tulevaisuudennäkymiä hyvinä. Yli 80 % yrityksistä kertoi Kiinan olevan tärkeä osa niiden globaalia strategiaa ja 90 % kertoi Kiinan liiketoimintojen olevan tuottavia. Selvä enemmistö kertoi lisäksi liiketoiminnan, investointien ja palkkojen kasvavan tai säilyvän ennallaan tänä vuonna. Kasvaneet jännitteet ja koronavirus ovat kuitenkin lisänneet epävarmuutta lähitulevaisuudesta, sillä aiempaa harvempi suunnitteli liiketoiminnan laajentamista tai palkankorotuksia, ja vain 30 % yrityksistä ennusti liikevaihdon kasvavan vuonna 2020. Tästä huolimatta yritysten kiinnostus siirtää liiketoimintaa pois Kiinasta ei ole kasvanut viime vuodesta. Vain 4 % yrityksistä kertoi harkinneensa tai aikovansa siirtää liiketoimintaa Kiinasta Yhdysvaltoihin ja 11 % jonnekin muualle.

Myös kilpailu kiinalaisten, erityisesti valtionomisteisten, yritysten kanssa oli monelle yhdysvaltalaisyritykselle haaste. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi tietävänsä tai epäilevänsä, että Kiinan valtionomisteiset yhtiöt saavat erityiskohtelua Kiinan valtiolta esimerkiksi rahoituksen, lisenssien tai julkishankintojen osalta. Tilanne on vastausten perusteella kuitenkin parantunut viime vuodesta, minkä lisäksi Kiinan teollis- ja tekijänoikeustilanteen katsottiin parantuneen. Kiinan kyberturvallisuuden osalta huolta herättivät suurvaltasuhteiden vaikutukset ja kansainvälisten tietovirtojen rajoitukset. 13 prosenttia yrityksistä kertoi saaneensa pyyntöjä teknologian siirrosta, mikä oli 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019.

Yhdysvaltalaisyritysten kiinnostus siirtää liiketoimintoja pois Kiinasta ei ole kasvanut viime vuodesta

202036_k3.png

Lähteet: US-China Business Council ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/35 Näytä viikkokatsaus 2020/37