BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/36

Luottoluokitusyhtiö Fitchin mukaan heinäkuun loppuun mennessä jo yhdeksän kiinalaisyritystä oli laiminlyönyt ulkomaisten valuuttamääräisten velkakirjojensa maksuja 4,5 mrd. dollarin suuruisten velkojen osalta, kun koko viime vuoden aikana yhteensä kuudella yrityksellä oli maksuvaikeuksia noin 3,3 mrd. dollarin arvoisista veloista. Maksuhäiriöitä lienee luvassa lisää loppuvuoden aikana, sillä vuoden vaihteeseen mennessä erääntyy runsaasti (54 mrd. dollaria) velkaa maksettavaksi.

 Vielä tammi- ja helmikuussa kiinalaiset yritykset laskivat liikkeeseen reilun 20 miljardin dollarin edestä uusia dollarimääräisiä velkakirjoja, yli kaksinkertaisesti vuoden 2019 tammi-helmikuuhun verrattuna. Koronakriisin heikentäessä markkinatunnelmaa maailmalla liikkeeseenlaskut kuitenkin supistuivat ja heinäkuuhun mennessä uusia dollarimääräisiä yritysvelkakirjoja oli laskettu liikkeeseen yhteensä 37 mrd. dollarin arvosta, mikä oli jo selvästi vuoden takaista vähemmän (59 mrd.). Kaikkiaan kiinalaisyritysten dollarimääräisiä velkakirjoja on liikkeellä noin 257 mrd. dollarin arvosta. Muissa valuutoissa velkakirjoja on laskettu liikkeelle ulkomailla vain vähän.

Kiinan kotimainen, lähinnä juanmääräinen yritysvelkakirjamarkkina on arvoltaan reilut 28 000 mrd. juania (4 100 mrd. dollaria) eli noin 16 kertaa suurempi kuin kiinalaisyritysten liikkeelle laskemien dollarimääräiset velkakirjojen kanta. Kotimarkkinoilla velkakirjoja on tänä vuonna lasketettu liikkeeseen selvästi viime vuotta enemmän. Liikkeeseenlaskuja on kiihdyttänyt rahapoliittisen elvytyksen myötä keväällä laskenut korkotaso ja liikkeeseenlaskun tekeminen aiempaa helpommaksi. Velkakirjoista maksettavat korot ovat pysyneet pankkilainakorkoja matalammalla mikä on tehnyt ne pankkiluottoja houkuttelevammiksi. Myös sääntelyn tiukentuminen varjopankkisektorilla on saanut yritykset korvaamaan erityisesti trust-luottoja velkakirjoilla. Valtaosa (yli 90 %) uusista liikkeeseenlaskuista oli peräisin valtionomisteisilta yrityksiltä (SOE) ja paikallishallinnon omistamilta rahoitusyhtiöiltä (LGFV).

Fitchin mukaan kotimarkkinoilla maksuongelmiin oli heinäkuuhun mennessä joutunut 18 yksityistä ja yksi valtionomisteinen yritys. Maksuvaikeudet koskivat velkakirjoja yhteensä noin 60 mrd. juanin arvosta (8,7 mrd. dollaria). Koko viime vuonna maksuongelmia oli yli 50 yrityksellä reilun 120 mrd. juanin edestä. Markkinan kokoon nähden osuus on erittäin pieni. Toteutuneet maksuhäiriöt eivät kuitenkaan anna todellista kuvaa kiinalaisyritysten maksuvalmiudesta. Yritykset ovat saattaneet sopia maksuaikojen pidennyksistä suoraan sijoittajien kanssa tai vaihtamalla erääntyviä velkakirjoja uusiin. Heikoimmatkin yritykset ovat pystyneet maksamaan erääntyviä velkakirjojaan ottamalla uutta luottoa. Fitchin mukaan osa yrityksistä on voinut nostaa bondirahoitusta kotimarkkinoilta myös maksaakseen erääntyviä dollarimääräisiä velkojaan. Maksuhäiriöiden arvellaan kuitenkin kasvavan vuoden loppua kohden myös kotimarkkinoilla, kun velkakirjoja erääntyy Bloombergin mukaan maksettaviksi vielä 3 650 mrd. juanin edestä, yli kaksinkertaisesti alkuvuoteen nähden. Näistä yli 360 mrd. juania erääntyy yksityisiltä heikomman luottoluokituksen yrityksiltä.

Loppuvuonna kiinalaisyrityksillä erääntymässä dollarimääräistä velkaa 54 miljardin dollarin edestä (tilanne 1.9.2020)

202036_k2.png

Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankki.


Näytä viikkokatsaus 2020/35 Näytä viikkokatsaus 2020/37