BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/37

Elokuun lopussa kansallisen hyvinvoinnin rahasto, jonne kerätään varoja energiasektorin verotuksella, oli suuruudeltaan 180 miljardia dollaria, eli 11,7 % tämän vuoden ennakoidusta bruttokansantuotteesta. Öljyrahaston koko dollareina mitattuna on kasvanut tämän vuoden aikana noin 45 %. Tämän vuoden maaliskuussa rahastoon siirrettiin viime vuodelta säästyneitä öljy- ja kaasutuloja (BOFIT Viikkokatsaus 2020/13), ja lisäksi esimerkiksi euron vahvistuminen dollariin nähden on kasvattanut rahastoa dollareissa mitattuna. Rahastosta on myös siirretty tänä vuonna pieniä summia Venäjän valtiontalouden alijäämän kattamiseen. Kansallisen hyvinvoinnin rahasto oli viimeksi yhtä suuri tai suurempi vuoden 2008 lopussa ja 2009 alkupuolella, jolloin sen koko oli tovin jopa 225 miljardia dollaria.

Rahaston varoista hieman yli 119 miljardia dollaria on hyvin likvideissä korkean luottoluokituksen maiden joukkovelkakirjalainoissa. Loput varoista on sijoitettu esimerkiksi Venäjän kehitysrahoituslaitos VEB:n talletuksiin (7,8 miljardia dollaria) ja muihin Venäjän hallituksen osoittamiin kohteisiin. Huhtikuinen osake-enemmistön osto Sberbankista on rahaston suurin (34,9 miljardia dollaria) yksittäinen sijoitus (BOFIT Viikkokatsaus 2020/17). Näiden varojen on määrä osaltaan edistää Venäjän talouden pitkän aikavälin kasvunäkymiä.

Myös Venäjän keskuspankin valuutta- ja kultavaranto on kasvanut tänä vuonna selvästi, vaikka varannon kasvu onkin jatkunut jo lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2017 alusta. Elokuun aikana valuutta- ja kultavaranto kävi jopa yli 600 miljardissa dollarissa, ja elokuun lopussa sen koko oli 594 miljardia dollaria. Edellinen huippu oli elokuussa 2008, jolloin varanto nousi 598 miljardiin dollariin. Varannon kasvua on edesauttanut mm. kullan hinnan nousu, ja elokuun lopussa kullan osuus koko varannosta oli noin 24 %. Venäjällä on maailman neljänneksi suurin valuutta- ja kultavaranto Kiinan (elokuun lopussa 3 308 miljardia dollaria), Japanin (1 399 mrd.) ja Sveitsin (1014 mrd.) jälkeen.

Kansallisen hyvinvoinnin rahasto kasvanut merkittävästi kuluvan vuoden aikana

202037_v1.png

Lähteet: Venäjän valtiovarainministeriö, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/36 Näytä viikkokatsaus 2020/38