BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/36

Talouden toipuessa myös teollisuusyritysten tilanne on kohentunut. Heinäkuussa ne raportoivat voittojen kasvusta kolmatta kuukautta peräjälkeen vuoden takaiseen verrattuna. Koronakriisin myötä erittäin heikoksi jääneen alkuvuoden takia voitot tammi-heinäkuulta olivat kuitenkin 8 % pienemmät kuin viime vuoden vastaavana aikana. Yksityiseksi luokiteltujen teollisuusyritysten voitot (tammi-heinäkuussa ‑5 % vuotta aiemmasta) ovat kehittyneet helmikuun jälkeen selvästi paremmin kuin valtionomisteisten yritysten (-24 %).

Koronakriisi näkyy eri teollisuuden aloilla voittojen eriytyneenä kehityksenä. Erityisen paljon voitot kasvoivat heinäkuuhun mennessä tietokoneiden ja muiden yhteydenpitovälineiden valmistuksessa (+29 %) sekä instrumenttien, laitteiden ja erikoisvarusteiden tuotannossa. Myös lääketeollisuusyritysten voitot kasvoivat tammi-heinäkuussa 5 % vuoden takaista suuremmiksi. Heijastellen osittain raaka-aineiden hintakehitystä voitot ovat supistuneet heinäkuuhun mennessä eniten kaivostoiminnassa (kivihiili -33 %), energian tuotannossa (öljy ja maakaasu -72 %) ja kemian teollisuudessa (-28 %). Myös vaatteiden ja huonekalujen tuotannossa voitot pysyivät selvästi viime vuotta pienempinä (-26 %).

Kiinan virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi pysyi elokuussa (51) heinäkuun (51,1) tasolla. Ostopäällikköindeksin alaeristä tuotanto toipui helmikuun pudotuksesta erityisen nopeasti. Alaeristä ainoastaan uudet vientitilaukset romahtivat helmikuun jälkeen uudestaan huhti- ja toukokuussa, kun koronaviruksen vastaiset rajoitustoimet sulkivat talouksia muualla maailmassa. Elokuussa uusien vientitilausten saldoluku kuitenkin nousi edelleen heinäkuun lukemasta ja on jo viime vuoden keskiarvoa korkeammalla, vaikka onkin vielä alle kasvua indikoivan 50 pisteen. Markitin teollisuuden ostopäällikköindeksi nousi elokuussa muutamalla kymmenyksellä 53,1 pisteeseen.

Kiinan virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi ja sen alaeriä

202036_k1.png

Lähteet: CFLP, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/35 Näytä viikkokatsaus 2020/37