BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/26

EU ja Kiina pitivät jokavuotisen huippukokouksensa maanantaina 22.6. videoyhteyksin. EU:n äänenpainot ovat selvästi kovenemaan päin Kiinan suhteen, mutta samalla EU:n kanta mukaili pitkälti viime vuonna julkaistua Kiina-strategiaa (Viikkokatsaus 11/2019): Kiina on EU:lle tärkeä yhteistyökumppani kaupan, ilmaston, teknologian ja monenkeskisen yhteistyön saralla, ja EU toivoo Kiinan osallistuvan enemmän globaalien kysymysten ratkaisuun. Samaan aikaan Kiina kuitenkin haastaa EU:ta järjestelmätasolla.

EU:n ja Kiinan edustajat ilmaisivat lausunnoissaan halunsa allekirjoittaa yhteisen investointisopimuksen vuoden 2020 aikana. Sitä ennen Kiinan on EU:n mukaan parannettava esimerkiksi valtiontukia, valtionyhtiöitä ja teknologian pakkosiirtoja koskevia käytäntöjään, jotka vaikeuttavat EU:n yritysten asemaa Kiinan markkinoilla. EU:n edustajien mukaan EU ja Kiina allekirjoittavat lisäksi maantieteellisten merkintöjen sopimuksen lähiviikkoina. Sopimus takaisi nimisuojan tietyille maataloustuotteille, elintarvikkeille ja alkoholijuomille niiden maantieteellisen alkuperän perusteella, ja se parantaisi eurooppalaisten tuotteiden kilpailuasemaa Kiinassa.

Sopimukset liittyvät EU:n pyrkimyksiin parantaa EU:n ja Kiinan kauppasuhteen vastavuoroisuutta ja tasapainoisuutta. EU:n tuoreen raportin mukaan Kiinalla oli maailman maista eniten kaupan ja investointien esteitä EU:n yrityksille vuoden 2019 lopussa. EU on pyrkinyt puuttumaan kaupan ongelmiin myös WTO:n ja omien lainsäädäntöhankkeidensa avulla. Sen sijaan Yhdysvaltain ja Kiinan kauppa- ja teknologiakiistoissa EU on pysytellyt etäämpänä.

EU:n edustajat toivoivat Kiinan osallistuvan aktiivisemmin monenkeskiseen yhteistyöhön esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja koronaviruspandemiasta toipumiseksi. Lisäksi EU nosti esille huolestuttavan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen Kiinan hallinnoimilla alueilla. EU:n ja Kiinan ihmisoikeusdialogi on yleensä järjestetty huippukokouksen tienoilla, mutta kumpaakin jouduttiin siirtämään koronaviruksen vuoksi.

EU:n kauppakamari ja verkkomedia Politico arvioivat huippukokouksen tulosten jääneen melko laihoiksi. Kauppakamari olisi toivonut Kiinalta suurempaa sitoutumista markkinoillepääsyn edistämiseksi. Lisäksi ihmetystä herätti EU:n ja Kiinan yhteisen lausunnon puuttuminen sekä EU:n edustajien eriävät linjaukset Kiina-suhteista.

EU-yritysten kohtaamat kaupan ja investointien esteet maittain, lukumäärä vuoden lopussa

202026_k3.png

Lähteet: Euroopan komissio ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/25 Näytä viikkokatsaus 2020/27