BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/26

Kiinan tilastoviraston mukaan vähittäiskauppa on palautunut hitaasti kohti normaaleja tasoja ja vähittäiskaupan myynnin volyymi oli toukokuussa noin 4 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Koronarajoitukset ja kuluttajien muuttunut käyttäytyminen näkyy etenkin ravintolamyynnissä, joka oli edelleen noin 20 % vuotta aiempaa vähäisempää.

Teollisuustuotanto on sen sijaan elpynyt nopeasti ja toukokuussa tuotanto kasvoi 4 % vuotta aiemmasta. Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Vahvasti ovat kasvaneet etenkin suojavarustetuotantoon liittyvien alojen tuotanto. Lisäksi teollisuusrobottien, mikrosirujen ja tietokoneiden tuotanto on kasvanut viime kuukausina yli 20 prosentin vauhtia vuotta aiemmasta. Myös monilla rakentamiseen liittyvien teollisuuden aloilla kasvu on ollut vahvaa. Esimerkiksi teräksen ja sementin tuotanto ovat rikkoneet ennätyksiä ja erilaisten maansiirtokoneiden kuten kaivurien, suurten traktorien ja hissien on tuotanto kasvanut nopeasti. Teollisuuden kasvu on vetänyt myös sähkön kulutuksen kasvuun ja samalla myös ilmansaasteet ovat palanneet viime vuosien tasolle.

Rakentamiseen liittyvän materiaalin tuotannon kasvu viittaa rakentamisen piristymiseen. Viralliset tilastot kertovat investointien lisääntyneen helmikuun lähes pysähdykseen jälkeen, mutta tarjoavat ristiriitaisen kuvan siitä, olivatko investoinnit toukokuussa jo viime vuoden toukokuun tasolla vai sitä pienemmät. Kiinan investointitilastoissa on paljon ongelmia. Kokonaisrahoitus reaalitalouteen (AFRE) on viime kuukausina hieman piristynyt ja sen kanta oli toukokuussa 12,5 % vuotta aiempaa suurempi, kun kasvu oli viime vuonna vajaa 11 %.

Analyysiyhtiö Trivium China arvioi, että kesäkuun alussa yritykset toimivat keskimäärin lähes 90 prosentin tasolla normaalista. Erilaiset viikko- ja päivätilastot kesäkuulta viittaavat taloustilanteen normalisoitumisen jatkuneen. Voimaloiden hiilen kulutus on jatkunut vähintään viime vuoden tasolla, teollisuuspuistojen yövalon määrä on lähestynyt viime vuoden tasoja, ravintoloiden tilausten määrä on jatkanut kasvuaan ja asuntokauppa on palannut suurin piirtein viime vuoden tasolle. Edelleen kuitenkin vältetään julkista liikennettä ja suositaan oman auton käyttöä.

Viime viikkoina Pekingissä on havaittu noin 250 uutta koronatartuntaa, mutta tilanne vaikuttaa olevan hallinnassa ja taloudellinen merkitys jäänee suhteellisen vähäiseksi, vaikka kouluja on taas jouduttu sulkemaan, lentoja perumaan ja karanteenimääräyksiä tiukentamaan.

Teollisuustuotanto elpyi nopeasti, vähittäiskauppa ei

202026_k2.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja CEIC.


Näytä viikkokatsaus 2020/25 Näytä viikkokatsaus 2020/27