BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/25

Pankkien välisten vakuudettomien yön yli -talletusten korko Ruonia (RUble OverNight Index Average) on yksi Venäjän rahamarkkinoiden keskeisiä viitekorkoja. Vuodesta 2010 alkaen laskettu Ruonia on ollut markkinatoimijoiden hallinnoima, mutta toukokuun lopulla (21.5.2020) viitekoron laskeminen siirrettiin keskuspankin tehtäväksi. Jatkossa keskuspankki vastaa koron laskentaperiaatteista ja julkaisemisesta. Muutoksen taustalla on kansainvälisen käytäntöjen ja eurooppalaisten määräysten muuttuminen.

Ruonia-korko perustuu pankkien välisillä markkinoilla aktiivisesti toimivien suurimpien pankkien keskuspankille toimittamiin tietoihin. Ruoniaa käytetään viitekorkona mm. joukkovelkakirjoissa ja siihen on sidottu esimerkiksi osa finanssiministeriön velkakirjojen tuotoista. Keskuspankki käyttää Ruoniaa yhtenä indikaattorina rahapolitiikan välittymisestä ja rahamarkkinoiden likviditeettitilanteesta.

Ruonia-koron rinnalla rahamarkkinoilla käytetään edelleen MosPrime-korkoja. MosPrimea hallinnoi National Foreign Exchange Association, ja se kuvaa kahdeksan suurimman pankin välisiä korkoja. MosPrime-koron merkitys on viime vuosina vähentynyt, mutta se on edelleen keskeinen johdannaiskaupankäynnin viitekorkona, sillä MosPrime-korkoon linkittyy valtaosa ruplan korkoswapeista. Sen sijaan vähäiselle käytölle ovat jääneet keskuspankin laskemat MIACR-korot, jotka kuvaavat korkotasoa pankkien välisillä rahamarkkinoilla.

Pankkien väliset korot ovat laskeneet avainkoron perässä.

202025_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, CEIC ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2020/24 Näytä viikkokatsaus 2020/26