BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/25

Kun huhtikuun lopussa työttömäksi rekisteröityneitä oli 1,3 miljoonaa, heitä oli toukokuun lopussa rekisteröityneitä jo 2,1 miljoonaa. Työministeri Anton Kotjakovin mukaan kesäkuussa rekisteröitymisiä on käsitelty noin 150 000 viikossa, ja kaikkiaan työttömäksi rekisteröityneitä oli kesäkuun puolivälissä 2,4 miljoonaa. Työttömäksi rekisteröityneitä on perinteisesti ollut merkittävästi vähemmän kuin Rosstatin kyselytutkimuksilla tilastoituja työttömiä, koska rekisteröitymisprosessi on työläs ja korvaus hyvin pieni. Koronapandemian takia korvauksia on nyt kasvatettu merkittävästi, mikä on lisännyt kannustimia rekisteröityä.

Rosstatin mukaan työttömiä oli huhtikuussa 4,3 miljoonaa, eli noin 800 000 enemmän kuin maaliskuussa. Työttömyysaste nousi huhtikuussa 5,8 prosenttiin. Edellisen kerran työttömyys oli tällä tasolla vuosien 2015–2016 aikana. Työttömyyden nousu taantumassa on tyypillisesti Venäjällä melko pientä, sillä työmarkkinat joustavat enemmän palkan ja tehtyjen työtuntien kautta. Silti työttömyyden kasvun ennakoidaan jatkuneen toukokuussa. Moskovan talouskorkeakoulun toukokuun lopussa tekemän haastattelututkimuksen perusteella 10 % vastaajista oli menettänyt työpaikkansa ja lähes joka kolmannella vastaajista joku lähipiiristä oli joutunut työttömäksi. Alkuvuoteen verrattuna palkka oli supistunut peräti 40 prosentilla vastaajista. Työtulot romahtivat erityisen voimakkaasti rakentamisessa ja palvelualoilla. Huhti-toukokuun palkkakehityksestä ei vielä ole saatavilla tilastotietoja.


Näytä viikkokatsaus 2020/24 Näytä viikkokatsaus 2020/26