BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/23

Viime vuoden aikana pankkien myöntämien yrityslainojen nimellinen, ruplissa laskettu kanta kasvoi vain 1,2 %. Noin viidennes yrityslainoista on valuuttamääräisiä, ja valuuttakurssimuutoksista puhdistettu lainakanta kasvoi viime vuonna 4,5 %. Tämä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2018 (5,8 %). Myös kotitalouksille myönnettyjen lainojen kasvuvauhti hidastui viime vuonna hieman. Kotitalouslainojen kanta kasvoi 18,5 prosenttia, eli selvästi vuoden 2018 kasvuvauhtia (22,5 %) hitaammin. Pankkisektorin keskeisin rahoituslähde, kotitalouksien talletukset, kasvoi noin 10 %.

Kuluvan vuoden alussa lainakannan kasvun hienoinen hidastuminen jatkui, mutta taloudellisen aktiviteetin romahdus ja epävarmuuden kasvu maalis-huhtikuussa näkyvät pankkitilastoissa selvästi. Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu oli yhä ripeää, mutta edelliseen kuukauteen verrattuna lainakanta supistui ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015. Markkinatoimijoiden mukaan huhtikuussa uusia lainoja myönnettiin noin puolet maaliskuun tasosta. Erityisen voimakkaasti supistui uusien kulutusluottojen volyymi, mutta myös uusia asuntoluottoja myönnettiin edelliskuukausia vähemmän.

Yrityksille myönnettyjen lainojen kanta kasvoi maaliskuun lopussa voimakkaasti, mikä kertonee yritysten varautuneen edessä oleviin vaikeuksiin mm. aktivoimalla luotonottoaan. Huhtikuussa yrityslainojen kasvu hidastui hieman maaliskuusta.

Lainakannan kasvu on hieman hidastunut Venäjällä

202023_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/22 Näytä viikkokatsaus 2020/24