BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/23

Suomen tavaraviennin arvo Venäjälle supistui tammi-maaliskuussa 5 % vuotta aiemmasta ja se oli 722 milj. euroa. Viennin kehitys vaihteli melko paljon tuoteryhmittäin. Tärkeimpien vientituotteiden, koneiden ja laitteiden ja kemian tuotteiden, vienti supistui, mutta monien muiden tuoteryhmien vienti kasvoi vuoden takaiseen verrattuna. Palveluiden ennakkotilaston mukaan vienti Venäjälle kasvoi alkuvuonna 5 % vuotta aiemmasta ja oli 377 milj. euroa. Huhti-toukokuun kauppalukujen odotetaan olleen vuoden alkua heikommat. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin huhti-toukokuussa toteuttamassa kyselyssä yli 60 % yrityksistä kertoi koronakriisin vaikuttaneen negatiivisesti Venäjän-kauppaan. Vaikutukset tulivat esiin vasta huhti-toukokuussa.

Suomen tavaratuonnin arvo Venäjältä notkahti ensimmäisellä neljänneksellä 18 % viime vuodesta ja se oli 1,8 mrd. euroa. Supistumisen taustalla on tuonnin tärkeimmän tuoteryhmän mineraalien (sis. öljy ja kaasu) tuonnin arvon vähentyminen viime vuotta aiemmasta öljyn hinnan romahdettua. Palvelutuonti Venäjältä väheni ennakkotilaston mukaan 21 % vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja oli 147 milj. euroa.

Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä oli tammi-maaliskuussa samalla tasolla (5 %) kuin vuotta aiemmin. Tavaratuonnissa Venäjän osuus oli alkuvuonna 12 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Venäjä oli kuitenkin edelleen Suomen toiseksi tärkein tuontimaa.

Suomen tavaravienti Kiinaan supistui tammi-maaliskuussa 14 % vuotta aiemmasta ja se oli 695 milj. euroa. Viennin väheneminen johtui pääasiassa Kiinan talouden supistumisesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tärkeimmistä vientituotteista metsäteollisuustuotteiden vienti supistui 36 %, mutta koneiden ja laitteiden vienti kasvoi 8 % viime vuoteen verrattuna.

Suomen tavaratuonti Kiinasta kasvoi tammi-maaliskuussa 5 % vuodentakaisesta ja oli 1,1 mrd. euroa. Tavaratuonnin tärkeimmistä tuoteryhmistä koneiden ja laitteiden tuonti kasvoi 9 % ja muiden tuotteiden (mm. pelit, laitteet ja urheiluvälineet sekä huonekalut ja valaisimet) 15 % vuotta aiemmasta. Sekä Suomen palveluvienti Kiinaan että palvelutuonti Kiinasta supistuivat ennakkotilaston mukaan 8 % vuotta aiemmasta.

Suomen Venäjän-kauppa eräissä tuoteryhmissä tammi-maaliskuussa vuonna 2020

202023_v3.png

Lähteet: Suomen Tulli, Tilastokeskus ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/22 Näytä viikkokatsaus 2020/24