BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/07

Viime vuonna BKT kasvoi hitaammin kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin kasvutahti oli keskimäärin yli 2 % vuodessa. Myös tuonnin elpyminen hidastui hieman runsaaseen 2 prosenttiin. Kysynnän kasvu keskittyi edellisvuosia enemmän ylivoimaisesti suurimpaan kysyntäerään eli kotitalouksien kulutukseen, vaikka sen nousu vaimenikin tuntuvasti 2,3 prosenttiin. Julkisen kulutuksen kasvu nopeutui huomattavasti. Kiinteitä investointeja syntyi vain vajaat puolitoista prosenttia enemmän kuin vuonna 2018, mutta sekin merkitsi parannusta kasvun seisahduksesta vuonna 2018. Viennin määrä sen sijaan väheni 2 % noustuaan joka vuosi 2010-luvulla.

BKT:n reaalinen määrä oli viime vuonna talouden viimeisintä notkahdusta edeltäneen vuoden 2014 tasoon verrattuna vajaat 4 % suurempi. Sama koskee julkista kulutusta. Viennin määrä oli 16 % suurempi kuin vuonna 2014. Kotitalouksien kulutus ja investoinnit olivat runsaat 3 % ja tuonti 11 % vuoden 2014 tason alapuolella.

Rosstat on tehnyt tarkistuksia vuosien 2014−2018 tietoihin. BKT on kasvanut kolmena vuonna hieman paremmin kuin viime syksyn tiedot kertoivat, mikä johtuu kotitalouksien ja julkisen kulutuksen aiemmin ilmoitettua paremmasta kehityksestä. Sitä vastoin kiinteiden investointien kasvu putosi uusien tietojen mukaan käytännössä nollaan vuonna 2018. Kiinteiden investointien suhde BKT:hen oli uusien tietojen mukaan vuonna 2018 vain 20,5 % ja vuonna 2019 runsaat 21 %.

BKT:n kasvu painottui vuonna 2019 suurimmaksi osaksi samoille sektoreille kuin vuonna 2018. Rahoitusala, kauppa ja kaivannaisteollisuus kärkenään maakaasu kasvavat edelleen nopeasti. Jalostusarvon kasvu pysähtyi kiinteistöalalla kahden nousuvuoden jälkeen ja jalostusteollisuudessa se pysyi hitaahkona.

Venäjän BKT:n keskeisten erien kehityksessä suuria eroja, tuonti toipuu vähitellen

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2020/06 Näytä viikkokatsaus 2020/08