BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/15

Kuluttajahintainflaatio oli maaliskuussa maltillista (2,5 %), vaikka hintojen kuukausinousu kiihtyi 0,6 prosenttiin. Etenkin elintarvikkeiden hinnat nousivat maaliskuun aikana nopeasti (1 %). Luultavasti kotitalouksien varautumine koronakriisiin lisäsi elintarvikkeiden kysyntää ja nosti hintoja sillä kahden laajan kotitalouksien maksuseurannan mukaan (Sberbank ja Romir) kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät voimakkaasti maaliskuun puolivälin jälkeen. Seurantatietojen mukaan menot supistuivat tuntuvasti joko maaliskuun viimeisellä viikolla tai huhtikuun ensimmäisellä viikolla, mikä viittaa hintapaineiden vähenemiseen.

Ruplan kurssin romahtaminen ei näytä vaikuttaneen suuresti kuluttajahintoihin. Nopeimmin maaliskuussa kallistuneet elintarvikkeet ovat valtaosin kotimaassa tuotettuja ja tuonnin osuus elintarvikkeiden vähittäismyynnistä on neljäsosa. Muiden tavaroiden hintojen nousu nopeutui maaliskuussa elintarvikkeita hillitymmin, vaikka tuonnin osuus niiden vähittäismyynnistä on puolet. Arviot ruplan matalan kurssin vaikutuksista hintoihin ovat suhteellisen maltillisia, joskin arvioihin liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Myös rankasti heikentyneet arviot talouden ja kulutuksen kehityksestä lähiaikoina lisäävät epävarmuutta kuluttajahintainflaation pysymisestä keskuspankin 4 prosentin tavoitteen tienoilla.

Viranomaistoimia hintarintamalla on laajennettu. Hintojen valvontaa on tehostettu etenkin lääkkeiden ja peruselintarvikkeiden osalta (tärkeimmät lääkkeet ovat olleet hintasääntelyn alaisia jo kymmenisen vuotta). Eräiden lääkkeiden ja terveydenhoitovälineiden sekä virussuojatarvikkeiden vienti on kielletty, ja lisäksi niiden myyntiä on vapautettu arvonlisäverosta sekä tuontia tuontitulleista ja arvonlisäverosta. Viljan viennille on asetettu enimmäisraja, ja valtion viljainterventiot alkavat, jos viljan hinta ylittää sille asetetun ylärajan.

Vielä epätavallisempiakin toimia on ilmaantunut. Keskeinen vähittäiskauppaketju on ilmoittanut alkavansa myydä eräitä sosiaalisesti tärkeitä tuotteita sisäänostohinnoin vinkaten samalla muita kauppaketjuja tulemaan mukaan talkoisiin. Kilpailuvirasto on todennut, että tämä ei riko kilpailulakia. Kilpailuvirasto julkaisi myös maaliskuun puolivälissä kaikille tahoille osoitetun pyynnön pidättäytyä hintaennusteista. Ilmoituksessaan virasto lausui, että hintaennusteita ei voida hyväksyä, koska ne voivat johtaa kilpailulain rikkeisiin mm. korkeiden hintojen asettamisen kautta.

Venäjällä kuluttajahintojen nousu nopeutui maaliskuussa


Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/14 Näytä viikkokatsaus 2020/16