BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/15

Vielä maaliskuussa Venäjän rajoitukset olivat melko maltillisia, mutta nyt linjaa on kiristetty huomattavasti. Presidentti Putin on määrännyt huhtikuun yleiseksi palkalliseksi vapaakuukaudeksi, jolloin suuri osa maan taloudellisesta toiminnasta suljetaan. Rajoitukset eivät koske aivan kaikkia toimialoja ja ne vaihtelevat alueittain epidemian levinneisyydestä riippuen. Voimakkaimmin rajoitusten on arvioitu iskevän palvelutoimialoihin ja pk-yrityksiin.

Rajoitusten vuoksi Venäjän kokonaistuotannon odotetaan supistuvan tuntuvasti huhtikuussa. Eri arvioiden mukaan kuukauden voimassa olevat rajoitukset voivat leikata Venäjän BKT:stä tänä vuonna 1–3 %. Jos rajoitukset pitkittyvät, BKT:n pudotus voi olla huomattavasti suurempi. Tuore BOFIT Policy Brief havainnollistaa, että suuri osa negatiivisista vaikutuksista on peräisin kaupasta ja muutamilta muilta palvelutoimialoilta.

Venäjällä oli tämän viikon alussa raportoitu noin 7 500 koronavirustartuntaa ja lähes 60 virukseen menehtynyttä. Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Raportoiduista tartunnoista 75 % on Moskovassa ja Moskovan alueella, kun Kiinan-rajan vastaisilla alueilla tartuntoja on raportoitu yhteensä vain runsaat 30. Viruksen testaus kuitenkin vaihtelee paljon alueittain. Presidentti Putin antoi aluehallintojen tehtäväksi määritellä rajoittavien toimien laajuus omilla alueillaan. Viruksen leviämistä pitää saada hillittyä hankaloittamatta talouden toimintaa enempää kuin on välttämätöntä. Päätösvallan mukana myös vastuu koronakriisin hoidosta siirtyy pitkälti alueille.

Presidentin määräyksen mukaan huhtikuun vapaapäivät ovat palkallisia. Se voi tukea kotitalouksien tulokehitystä lyhyellä aikavälillä. Kyselytutkimusten mukaan monet yritykset ovat kuitenkin jo irtisanoneet työntekijöitään ja laskeneet palkkoja. Kotitalouksien tulotaso on edelleen selvästi matalampi kuin ennen edellistä vuosien 2014–2015 talouskriisiä, jossa tulot laskivat tuntuvasti. Useimmilla kotitalouksilla ei ole juuri säästöjä ja niiden velkaantuminen on kasvanut viime vuosina.

Venäjän hallinto ei ole ainakaan toistaiseksi ilmoittanut merkittävistä suorista tukitoimista yrityssektorille. Tähän mennessä yrityksille suunnatut tukitoimet ovat pääosin kohdistuneet tietyille toimialoille ja koostuneet lähinnä veromaksujen lykkäyksistä, luottojen lyhennysvapaista ja luottojen saatavuuden helpottamisesta. Lähes 650 suuryritystä on kuitenkin määritelty talouden toiminnan kannalta niin keskeisiksi, että ainakin niitä tuetaan tarvittaessa järeämmilläkin toimilla.

Venäjällä raportoidut koronavirustartunnat keskittyneet Moskovaan


Lähteet: Venäjän hallitus ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/14 Näytä viikkokatsaus 2020/16