BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/14

Kiinan virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi (PMI) nousi maaliskuussa pistelukuun 52,0 (helmikuussa 35,7) ja palveluiden sekä rakentamisen PMI palautui arvoon 52,3 (helmikuussa 29,6). PMI:n ylittäessä arvon 50 yritysten tilanne suhteessa edelliseen kuukauteen keskimäärin paranee ja sitä pienemmät arvot kertovat tilanteen heikkenemisestä. Indeksien nousu oli odotettua, sillä monien liikkumista ja muuta toimintaa koskevien rajoitusten hellittäessä useimmat yritykset pääsivät maaliskuussa vähitellen jatkamaan toimintaansa umpisurkean helmikuun jälkeen. PMI-indeksien noususta huolimatta ne kertovat suurella osalla yrityksiä olevan vielä vaikeuksia päästä normaaliin tuotantoon, ja parin viikon kuluttua julkaistavat tuotantoluvut tulevat osoittamaan maaliskuun tuotannon jääneen tammi-helmikuun tapaan viimevuotista pienemmäksi.

Teollisuuden PMI:n mukaan työllisyystilanne hieman parantui maaliskuussa verrattuna helmikuuhun, mutta palvelu- ja rakennusaloilla työllisyystilanne heikkeni edelleen, joskaan ei yhtä paljon kuin helmikuussa. Helmikuussa virallinenkin kaupunkialueiden työttömyysaste nousi ennennäkemättömästi lähes prosenttiyksikön 6,2 prosenttiin. Globaalin tilanteen heikkeneminen vaikeuttaa Kiinan elpymistä. Maaliskuun PMI:n mukaan yli puolet vastanneista yrityksistä kertoi vientitilausten osalta tilanteen olleen huonompi kuin jo ennestään huonossa helmikuussa.

Taloudellinen toimeliaisuus on kuitenkin vahvistumassa, mikä näkyy erilaisissa liikennettä, energiankäyttöä ja ilmansaasteiden lisääntymistä kuvaavissa päiväindikaattoreissa. Koko talouden kannalta kriittisillä asuntomarkkinoilla myynti on piristynyt helmikuun pohjalukemista, kun kiinteistörakentajat ovat avanneet myyntikonttorinsa ja tarjoukset houkuttelevat purkamaan alkuvuoden patoutunutta asuntokysyntää. Tilanne kuitenkin vaihtelee toimialoittain ja alueittain.

Koronaepidemian keskuksessa Hubein maakunnassa liikkeelle on päästy hitaammin kuin muualla, mutta viranomaisten mukaan maaliskuun lopulla sielläkin jo lähes kaikki teollisuusyritykset olivat toiminnassa, vaikka työntekijöistä keskimäärin 30 % ei vielä ollut palannut työpaikalle. Työvoimatilanteen ohella taloustilanteen normalisoitumisen edessä on vielä paljon hidasteita kuten kysynnän puute ja tuotantoketjujen ongelmat. Amerikkalaisen kauppakamarin Kiinassa toimiville jäsenyrityksilleen maaliskuun puolivälissä tekemän kyselyn mukaan 35 % yrityksistä toimii jo normaalisti ja 23 % uskoo tilanteensa normalisoituvan huhtikuun loppuun mennessä. Isolla osalla amerikkalaisyrityksistä elpymiseen menee siis vielä aikaa, vaikka Kiina säästyisi epidemian mahdolliselta toiselta aallolta.
Kiinan kasvuennusteita on nopeassa tahdissa vedetty alas, mutta näkemykset tammi-maaliskuun BKT:n laskusta, elpymisen vauhdista ja siten koko vuoden kasvusta vaihtelevat suuresti. Maailmanpankin tällä viikolla julkaistun ennusteen perusskenaariossa Kiinan kasvu hidastuu tänä vuonna 2,3 prosenttiin ja synkemmässä vaihtoehdossa se jää nollaan. Kaksi viikkoa sitten julkaistussa BOFIT-ennusteessa arvioimme BKT:n jäävän tänä vuonna parhaassakin tapauksessa hieman viimevuotista pienemmäksi.

Kiinan viralliset ostopäällikköindeksit (PMI) ja niiden työllisyyttä kuvaavat alaindeksit

Lähde: NBS, Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/13 Näytä viikkokatsaus 2020/15