BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/16

Keskuspankin tilastojen mukaan uusia juanmääräisiä pankkilainoja myönnettiin maaliskuussa 2 850 mrd. juania eli selvästi enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan (1 690 mrd. juania). Pankkilainakannan vuosikasvu kiihtyi 13 prosenttiin. Uusista pankkilainoista 990 mrd. oli kotitalouslainoja ja erityisesti lyhytaikainen lainanotto lisääntyi (510 mrd. juania). Yrityslainojen kanta (sis. valtionorganisaatiot) kasvoi 2 050 mrd. juania (12 % vuodentakaisesta) ja pankkisektorin ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden lainakanta supistui 200 mrd. juania. Maaliskuussa yritysten bondirahoituksen liikkeeseenlasku oli myös ennätyssuurta, nettomääräisesti 980 mrd. juania.

Koronakriisin hoitamiseksi keskuspankki on tarjonnut liikepankeille rahoitusta yritysten tukirahoitukseen. Tammikuun lopulla keskuspankki allokoi 300 mrd. juania erityiskeskuspankkirahoitusta lainanantoon yrityksille, jotka ovat keskeisiä epidemian hoidossa ja tarvikkeiden tuotannossa. Maaliskuun lopussa näitä lainoja oli keskuspankin mukaan myönnetty 229 mrd. juania (32 mrd. dollaria). Lisäksi helmikuussa kerrottiin 500 mrd. juanin kiintiöstä yleisempään tukirahoitukseen, josta maaliskuun lopussa oli käytetty 277 mrd. juania. Maaliskuun lopulla tätä kiintiötä kasvatettiin 1 000 mrd. juanilla. Lisäksi maan politiikkapankeille on myönnetty erikseen 350 mrd. juanin kiintiö pienyritysten lainoittamiseen. Pankkien tulee myöntää tukirahoitus normaalia matalammilla koroilla.

Rahapolitiikkaa kevennettiin huhtikuussa laskemalla liikepankeille myönnettävän vuoden mittaisen MLF-rahoituksen korkoa 0,2 prosenttiyksikköä 2,95 prosenttiin. Koronlasku tulee todennäköisesti välittymään pankkilainojen viitekorkona käytettävään LPR-korkoon. Maaliskuun lopussa yleinen lainakorkojen taso oli 5,48 %, eli noin 0,25 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden lopussa.

Hallituksen jo aiemman ilmoituksen mukaisesti keskuspankki myös laski pienten ja keskisuurten pankkien reservivaatimusta yhteensä yhdellä prosenttiyksiköllä. Toimi toteutetaan kahdessa erässä, 15.4. ja 15.5., ja sen likviditeettivaikutus on keskuspankin mukaan yhteensä 400 mrd. juania (56 mrd. dollaria). Toukokuun laskun jälkeen pienten pankkien varantovaatimus on 6 % ja keskisuurten 9,5 %, kun isoille pankeille ilman pankkikohtaisia alennuksia se on 12,5 %. Kannustaakseen pankkeja lainanantoon keskuspankki alensi myös pankkien vapaaehtoisesti keskuspankissa pitämien reservien korkoa 0,72 prosentista 0,35 prosenttiin. Vaadituille reserveille maksetaan 1,62 prosentin vuosikorkoa.

Maaliskuussa kuluttajahintojen nousu hidastui 4,3 prosenttiin helmikuun 5,2 prosentista sianlihan hinnannousun tasaannuttua. Ruuan ja energian hinnasta puhdistettu pohjainflaatio oli 1,2 %. Tuottajahintojen muutos painui maaliskuussa enemmän miinukselle (-1,5 % vuodentakaisesta), mikä heijastelee sekä energian ja raaka-aineiden hinnanlaskua että kysynnän heikkenemistä.

Talouden avaaminen on kiihtynyt koronasulun jälkeen ja viimeiset laajat liikkumisrajoitukset Wuhanissa poistettiin 8.4. Kouluja on jo monilla alueilla avattu ja esimerkiksi Peking ja Shanghai ovat ilmoittaneet koulujen avautumisesta vaiheittain huhtikuun lopulta lähtien. Yrityksiä on kehotettu palauttamaan tuotantoaan mahdollisimman nopeasti ja kansalaisia jälleen kuluttamaan. Silti eri mittareilla arvioiden tuotannon taso oli huhtikuun alkupuolella yhä selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi. Talouden uudelleenkäynnistyminen näyttää kestävän monia optimistisia arvioita huomattavasti kauemmin.

Kotimainen uusi nettorahoitus kuukausittain

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/15 Näytä viikkokatsaus 2020/17