BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/14

Vaikka Kiinan suurimmat pankit ovat viime aikoina raportoineet mehevistä voitoista viime vuonna, kansainväliset luottoluokittajat ovat varoitelleet pankkien riskien lisääntymistä. Koronakriisi heikentää pankkien lainasalkkujen laatua. Yrityssektorilla on paljon pankkilainaa ja toiminnan pysähtyminen ja käynnistysvaikeudet heijastuvat nopeasti niiden velanhoitokykyyn. Lisäksi pankkeja on komennettu tukemaan etenkin pk-sektorin yrityksiä vaikeimpien aikojen yli ja niiden odotetaan auttavan talouskasvun vauhdittamisessa.

Kiinan pankkisektorin todellisten hoitamattomien saamisten määrä on hämärän peitossa, mutta sen tiedetään olevan selvästi pankkien raportoimia lukuja suurempi (esim. BOFIT Discussion Paper 2/2020). Tyypillisesti arviot ennen koronakriisiä olivat 5–20 % lainakannasta. Viime syksynä keskuspankki (PBoC) julkaisi stressitestin, jonka mukaan talouskasvun hidastuminen reiluun 5 prosenttiin lisäisi suurten ja keskisuurten pankkien hoitamattomia saamisia tuntuvasti ja BKT:n kasvun hidastuminen 4 prosenttiin johtaisi siihen, että useampi pankki ei enää täyttäisi vakavaraisuusvaatimuksia. Talouskasvu on nyt hidastunut selvästi stressitestin oletuksia heikommaksi.

Jo ennen koronakriisiä pienillä ja keskisuurilla pankeilla on ollut ongelmia. Viime toukokuussa viranomaiset joutuivat ottamaan haltuun Baoshang-pankin ja pelastusoperaatiot aloitettiin ainakin kolmessa muussa pankissa. Näistä Bank of Jinzhou järjesteltiin maaliskuussa. Operaatiossa pankista päätyi vajaa 40 % keskuspankin ja 7 % paikallishallinnon hallintaan, sen taseesta siivotaan 150 mrd. juania (lähes 20 mrd. euroa) ja sille myönnetään 75 mrd. juanin pitkäaikainen laina. Myös ennen koronakriisiä ongelmiin ajautunut pörssilistattu trust-yhtiö Anxin ollaan järjestelemässä ja mediatietojen mukaan se tulee päätymään Bank of Chinan haltuun.


Näytä viikkokatsaus 2020/13 Näytä viikkokatsaus 2020/15