BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/13

Öljyn maailmanmarkkinahinta on jatkanut laskuaan maaliskuun (9.3.) romahduksen jälkeen. Urals-laadun tynnyrihinta on ollut tällä viikolla keskimäärin 21 dollaria. Laskua on kertynyt maaliskuun romahduksen jälkeen 35 % ja vuoden alusta 70 %.

Öljyn hintaa on painanut samanaikaisesti sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijät. Koronaviruspandemia on vähentänyt öljyn kysyntää talouden kasvun hidastuessa monissa maissa. Öljyn tarjontaodotuksia on lisännyt OPEC+ -maiden tuotannonrajoitusneuvottelujen päätyminen umpikujaan. Jos koronakriisi pitkittyy ja syvenee tai suurimmat öljyntuottajamaat eivät pääse sopuun tuotannonrajoituksista, öljyn hinta voi jäädä matalalle tasolle tai laskea vielä alemmaksi. Venäjällä tämä näkyisi ennakoitua hitaampana talouskasvuna.

Öljyn hinnan lasku on näkynyt ruplan kurssissa. Rupla on heikentynyt suhteessa dollariin 21 % vuoden alusta, mutta maaliskuun romahduksen jälkeen laskua on kertynyt 9 prosenttia. Yhden dollarin ostamiseen on tarvittu keskimäärin 79 ruplaa tällä viikolla. Keskuspankki on tukenut ruplan kurssia myymällä valuuttaa, minkä vuoksi rupla ei ole heikentynyt samalla tapaa kuin öljyn hinta.

Osakemarkkinoiden maailmanlaajuinen romahdus näkyy myös Venäjällä. Keskiviikkona (25.3.) Moskovan pörssin dollarimääräinen RTS-indeksi oli 38 % vuoden alun tasoa pienempi. Etenkin energia- ja rahoitusalan yritysten hinnat ovat laskeneet: öljy- ja kaasusektorin alaindeksi oli 45 % ja rahoitussektorin 39 % pienempi kuin vuoden alussa.

Keskuspankki päätti pitää kokouksessaan (20.3.) avainkoron ennallaan 6 prosentissa. Päätös oli markkina-analyytikkojen odotusten mukainen. Päätöksen perusteluissa mainittiin mm. öljyn hinnan laskun (hidastaa) ja ruplan heikentymisen (vauhdittaa) erisuuntaiset vaikutukset inflaatioon. Korkopäätöksen lisäksi keskuspankki päätti kotitalouksien, pienten ja keskisuurten yritysten ja rahoituslaitosten rahoitusasemaa tukevista toimista. Inflaatio voi keskuspankin mukaan ylittää tilapäisesti inflaatiotavoitteen (4 %) tänä vuonna, mutta se uskoo saavuttavansa tavoitteen vuonna 2021.

Öljyn hinta, ruplan kurssi ja Venäjän pörssi reippaassa vastatuulessa

Lähteet: Macrobond ja BOFIT.

 


Näytä viikkokatsaus 2020/12 Näytä viikkokatsaus 2020/14