BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/48

Alustavien maksutasetilastojen mukaan vaihtotase oli heinä-syyskuussa 59 mrd. dollaria ylijäämäinen.  Vaihtotaseen ylijäämä on kasvanut viime vuodesta ja on vuositasolla noussut noin 1,4 prosenttiin BKT:stä. Taustalla on tavaratuonnin arvon supistuminen sekä palvelukaupan alijäämän pieneneminen. Valuuttavarannon muutos on kuluvana vuonna ollut pieni. Kaikkiaan tämä tarkoittaa kasvanutta pääoman nettoulosvirtaa, kun sitä mitataan rahoitustaseen ja maksutaseen virhetermin summana.

Maksutasetilastojen tarkentuessa kuva pääoman ulosvirran suuruudesta voi kuitenkin muuttua. Tämän vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä vaihtotaseen ylijäämä on tarkentunut lähes 30 % pienemmäksi ennakkotietoihin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että pääoman nettoulosvirta on myös tarkentunut hiukan pienemmäksi. Vuoden alkupuoliskolla pääoman ulosvirta oli nimenomaan luokittelematonta ulosvirtaa, sillä virhetermi oli selvästi negatiivinen, mutta yhteenlasketut tilastoidut pääoma- ja rahoituserät osoittivat pientä ylijäämää.

Kiinan maksutaseen pääerät vuositasolla

Lähteet: Macrobond, SAFE ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/47 Näytä viikkokatsaus 2019/49