BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/48

Keskuspankin tällä viikolla julkaiseman rahoitusjärjestelmän vakausarvion mukaan talouskasvu on hidastumassa, talouden rakenneongelmat ovat paljastumassa ja rahoitussektorille on kasaantunut paljon riskejä. Keskeisten toimijoiden riskit eivät kuitenkaan ole enää kasvaneet.

Keskuspankin yhteensä 30 suurelle ja keskisuurelle pankille suorittaman stressitestin mukaan pankkien lainasalkkujen laatu heikkenee nopeasti, jos talouskasvu hiipuu. Hoitamattomien lainojen osuus kaikista lainoista kasvaisi 1,5 prosentista 5,4 prosenttiin maltillisemmassakin skenaariossa, jossa BKT:n reaalikasvu hidastuu 5,3 prosenttiin. Pankkien vakavaraisuusaste (capital adequacy ratio) laskisi 14,5 prosentista 13,5 prosenttiin, mikä on tyydyttävää tasoa.

Keskuspankki jakaa riskien perusteella valtaosan pankkivalvonnan piiriin kuuluvista rahoitusalan toimijoista (mm. kaikki pankit, yritysten rahoituslaitokset, auto- ja kulutusluottoyhtiöt ja rahoitusleasing-yhtiöt) kymmeneen kategoriaan. Useimmissa suurissa pankeissa riskit ovat vähäiset ja muutamassa ne ovat keskitasoa. Sen sijaan 4 355 pienestä ja keskisuuresta toimijasta 586 arvioitiin korkean riskin luokkaan. Keskuspankin mukaan yksityiset ja ulkomaiset toimijat saivat tyypillisesti hyvät arvosanat, kun taas korkean riskin luokassa oli paljon maaseudun rahoitusyhtiöitä.

Tänä vuonna pieniä ja keskisuuria kiinalaispankkeja on jouduttu pelastamaan. Toukokuun lopulla viranomaiset ottivat haltuun Baoshang-pankin, heinä-elokuussa julkisista varoista pääomitettiin Jinzhou-ja Hengfeng-pankkeja ja marraskuussa julkishallinto osti kuusi yksityistä avainomistajaa ulos Harbin-pankista. Kahdessa pienessä pankissa (Yingkou ja Yichuan) on syksyn aikana koettu talletuspako, vaikka Kiinassa talletussuoja kattaa talletukset aina 500 000 juaniin (lähes 65 000 euroa) asti. Kasvaneen epävarmuuden myötä pienten pankkien rahoituskustannukset ovat nousseet ja ne ovat joutuneet nostamaan talletuskorkojaan houkutellakseen uusia ja pitääkseen kiinni vanhoista tallettajista.


Näytä viikkokatsaus 2019/47 Näytä viikkokatsaus 2019/49