BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/48

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n vuotuisen raportin perusskenaariossa öljyn ja maakaasun globaalin kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina edelleen verkkaisesti ja öljyn tynnyrihinnan kipuavan vähitellen 80 dollarin tienoille vuoteen 2025 mennessä. Kysynnän kasvun painopiste siirtyy entistä enemmän Aasiaan.

Öljyn globaalin kysynnän odotetaan IEA:n perusskenaariossa kasvavan prosentin vuosivauhtia vuoteen 2025 saakka. Kysynnän kasvu tulee pääosin Aasiasta, etenkin Kiinasta ja Intiasta. EU:n öljyn kysynnän ennakoidaan supistuvan runsaalla prosentilla vuosittain. Öljyn tuotannon IEA arvioi kasvavan lähinnä Yhdysvalloissa. Venäjän öljyn tuotannon odotetaan pysyvän lähellä nykytasoaan. Tuotannon kasvua rajoittavat Venäjän sopimus OPEC-maiden kanssa ja nykyisten esiintymien ehtyminen. Uusien esiintymien käyttöönottoa vaikeuttavat korkeat kustannukset ja länsimaiden pakotteet.

Maakaasun globaalin kysynnän IEA ennakoi kasvavan keskimäärin vajaat 2 % vuodessa vuoteen 2025 saakka. Myös kaasun kysynnän kasvusta pääosa tulee Aasiasta, lähinnä Kiinasta. EU:ssa kaasun kysynnän ei odoteta kasvavan. IEA arvioi Venäjän maakaasun tuotannon keskimääräiseksi vuosikasvuksi vajaat 2 % vuoteen 2025 saakka.

IEA:n perusskenaariossa on otettu huomioon eri maiden suunnitteilla olevat muutokset energiankäytössä, mutta raportissa on myös kaksi vaihtoehtoista skenaariota. Nykypolitiikan jatkumista kuvaavassa skenaariossa öljyn ja kaasun kysyntä kasvavat hieman nopeammin. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa sopusoinnussa olevassa skenaariossa öljyn kysyntä kääntyisi laskuun jo lähivuosina ja maakaasun kysyntä kasvaisi noin puolet hitaammin vuoteen 2025 saakka kuin perusskenaariossa.

Raakaöljy, öljytuotteet ja maakaasu ovat edelleen Venäjän keskeisimpiä vientituotteita. Viime vuonna niiden yhteenlaskettu vienti oli 260 mrd. dollaria (16 % BKT:stä) ja ne kattoivat 45 % Venäjän tavara- ja palveluviennistä. Venäjän suurin öljyn ja maakaasun vientimarkkina on EU. Sen osuus supistunee kuitenkin edelleen lähivuosina, kun kysynnän kasvu painottuu entistä enemmän Aasiaan. Kiinan osuus Venäjän öljyviennissä oli viime vuonna jo reilu neljännes, mutta maakaasuviennissä vielä hyvin pieni. Kiinan rooli myös maakaasun vientimarkkinana on kuitenkin kasvamassa Jamalin niemimaan LNG-tuotannon ja valmistumassa olevan Kiinaan ulottuvan Siperian Voima -kaasuputken myötä.


Näytä viikkokatsaus 2019/47 Näytä viikkokatsaus 2019/49