BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/44

Syyskuun lopussa ulkomaista velkaa oli 470 mrd. dollaria, josta 60 mrd. dollaria oli lyhytaikaista. Velka on tänä vuonna lisääntynyt 17 mrd. dollarilla pääosin valtion velan kasvun vuoksi. Myös yrityssektorin ulkomainen velka on kasvanut, mutta pankit ovat lyhentäneet velkojaan edelleen.

Venäjän valtion ulkomainen velka oli syyskuun lopussa 65 mrd. dollaria eli korkeimmillaan yli vuosikymmeneen. Tänä vuonna velka on kasvanut 20 mrd. dollaria. Siitä pääosa on tullut ulkomaalaisten sijoittajien hallussa olevasta ruplamääräisestä velasta. Valtio on laskenut tänä vuonna liikkeelle myös eurobondeja noin 6 mrd. dollarin arvosta. Lisävelka ei ole valtiolle välttämätöntä, sillä budjetti on ollut selvästi ylijäämäinen ja öljytuloja on kerätty vararahastoon. Jatkossa valtion valuuttavelan liikkeellelaskua kuitenkin vaikeuttavat Yhdysvaltain elokuun lopulla voimaan tulleet pakotteet. Venäjän valtiolla on edelleen vähän ulkomaista velkaa, sillä se vastaa vain noin 4 % BKT:stä.

Venäläisillä pankeilla oli ulkomaista velkaa syyskuun lopussa enää 74 mrd. dollaria. Pankkien velka on supistunut tuntuvasti vuoden 2013 huipusta, jolloin sitä oli 214 mrd. dollaria. Pankit ovat joutuneet lyhentämään ulkomaista velkaansa mm. länsimaiden asettamien pakotteiden vuoksi.  Muun yrityssektorin velka on tänä vuonna kasvanut hieman ja oli syyskuun lopussa 322 mrd. dollaria.


Näytä viikkokatsaus 2019/43 Näytä viikkokatsaus 2019/45