BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/34

Kiinan todellisen taloustilanteen hahmottaminen on vaikeaa epäluotettavien virallisten tilastojen takia, mutta kasvu on hidastumassa selvästi myös virallisten lukujen valossa. Heinäkuussa lähes kaikki eniten käytetyt indikaattorit osoittivat Kiinan tilanteen heikkenemistä. Myös Kiinan naapurimaiden raportoima Kiinan-vienti kertoo alueen taloustilanteen heikkenemisestä.

Kiinan teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui heinäkuussa alle 5 prosenttiin kesäkuun yli 6 prosentista. Merkillepantavaa on, että autotuotannon vuosikasvu on teollisuuden oman järjestön (CAAM) mukaan ollut miinuksella yhtäjaksoisesti jo runsaan vuoden. Heinäkuussa henkilöautoja valmistettiin 18 % vähemmän kuin vuosi sitten. Vähittäiskaupan reaalikasvu hidastui alle 6 prosenttiin.

Kasvun hidastumisesta kertovat myös ostopäällikköindeksit (PMI). Sekä virallinen että yksityinen (Markit) teollisuuden PMI pysyi edellisen kuukauden tapaan alle pisteluvun 50, mikä viittaa teollisuuden taantumaan. Virallinen PMI on ollut hieman pistelukua 50 suurempi (indikoi tuotannon kasvua) tänä vuonna ainoastaan maalis- ja huhtikuussa.   Myös molempien indeksituottajien palveluiden PMI laski heinäkuussa edellisestä kuukaudesta, mutta indeksit olivat edelleen selvästi arvoa 50 suuremmat.

Tuottajien tilannetta vaikeuttaa se, että tuottajahintainflaatio painui heinäkuussa pitkään jatkuneen hidastumisen jälkeen aavistuksen miinukselle (-0,3 %). Tämä on ensimmäinen kerta sitten elokuun 2016, kun tuottajahinnat laskevat vuodentakaisesta.  Hintojen lasku heikentää yritysten tulosta, mikä taas heijastuu investointeihin. Kuluttajahintainflaatio (2,8 %) oli edelliskuukausien tasolla.

Kiinan heikentyvä taloustilanne ja kauppasodan kielteiset vaikutukset tuotantoketjuihin näkyvät Kiinan naapurimaiden Kiinan-viennin arvon laskuna. Tammi-heinäkuussa Japanin (-9 %), Etelä-Korean (-17 %) ja Taiwanin (-8 %) vienti Kiinaan väheni tuntuvasti.

Kiinan tilastoviraston tuotantoindikaattoreita

Lähde: Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2019/33 Näytä viikkokatsaus 2019/35