BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/34

Konsolidoituun budjettiin (eli federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetteihin) kertyi tammi-kesäkuussa tuloja yli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Budjetin menojen kasvu pysyi suunnilleen samana kuin kolmena edellisenä vuonna eli noin viidessä prosentissa, joka on vain hieman inflaatiota nopeampi tahti. Tulojen kova nousu ja menojen toistaiseksi suhteellisen hidas kasvu lisäsivät edelleen budjetin ylijäämää. Viimeisen 12 kuukauden ylijäämä oli kesäkuussa lähes 4 % BKT:stä.

Muut kuin öljyverotulot lisääntyivät 13 % eli samaan nopeaan tahtiin kuin viime vuonna. Näiden muiden tulojen osuus konsolidoidun budjetin kaikista tuloista oli 78 %. Etenkin yritysten voittoveroista kertyvien tulojen kasvutahti jatkui nopeana (20 %), ja ALV-tulojen nousua (18 %) tuki osaltaan ALV:n korotus vuoden alussa. Tulot työtuloveroista ja palkoista maksettavista sosiaaliveroista kasvoivat myös edellen varsin hyvin (9 %).

Menojen nousu painottui viime vuoden tapaan terveydenhoitoon sekä koulutukseen ja asuntosektorille. Menot eläkkeisiin ja muihin sosiaalitukiin nousivat edelleen melko hillitysti eli suunnilleen inflaation tahtiin. Menot hallintoon, sisäiseen turvallisuuteen ja talouteen kasvoivat vain pari prosenttia ja puolustusmenot supistuivat. Monien menoerien suhde BKT:hen on niiden hitaan kasvun johdosta pienentynyt. Budjetin menojen kasvun arvioidaan nopeutuvan vuoden toisella puoliskolla mm. siksi, että presidentti Putinin ukaasilla toukokuussa 2018 määrättyjen kansallisten hankkeiden toteutuksen odotetaan pääsevän paremmin käyntiin.

Venäjän julkisen talouden keskeiset menoerät 2011–2019

Lähde: Venäjän finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2019/33 Näytä viikkokatsaus 2019/35