BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/34

Venäjän tullin mukaan vuoden toisella neljänneksellä Venäjän tavaratuonnin arvo dollareissa oli 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Venäjän tavaraviennin arvo oli 9 % pienempi. Tuonnin aiempi kiivas kasvu alkoi tasaantua jo viime vuonna.

Koska euro on vuoden aikana heikentynyt dollarin suhteen muutaman prosentin, euroissa laskettuna tuonti on säilynyt suunnilleen ennallaan. Lähes puolet Venäjän tuomista tavaroista tulee euroalueelta, joten valuuttakurssin vaikutus näihin lukuihin on merkittävä. Viennin arvon supistumisen takana on osin öljyn hinnan hienoinen lasku.

Kiinan osuus Venäjän tavarakaupasta

Lähde: Venäjän tulli.

Kiinan merkitys Venäjän kauppakumppanina on edelleen kasvanut. Kesäkuun loppuun päättyvän 12 kuukauden jakson aikana Venäjän tuomista tavaroista 22 % tuli Kiinasta ja Venäjän viemistä tavaroista 13 % meni Kiinaan. Molemmat osuudet ovat viime vuosina kasvaneet noin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Venäjän Kiinaan viemistä tavaroista kolme neljännestä koostuu öljystä, kaasusta ja hiilestä. Muita vientituotteita ovat mm. puu, metalli ja kala. Kiinasta Venäjälle tuotavista tavaroista noin puolet on koneita. Muiden tavaroiden joukossa on erinäisten välituotteiden lisäksi kulutustavaroita kuten kenkiä, vaatteita, leluja ja huonekaluja. Tavarajakaumat vastaavat Venäjän muuta ulkomaankauppaa eikä niissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina


Näytä viikkokatsaus 2019/33 Näytä viikkokatsaus 2019/35