BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/30

Talouden odotetaan kasvavan kuluvana vuonna vuonna 6,2–6,4 %. Tammi-kesäkuussa Kiinan BKT kasvoi virallisten tilastojen mukaan 6,3 %. Suurin osa ennustuslaitoksista käyttää Kiinan virallisia tilastoja ja ennustaa niiden kehitystä, jolloin myös maailmantalouden kasvuennusteet heijastelevat Kiinan raportoitua kasvua. Jotkin vaihtoehtoiset arviot viittaavat Kiinan todellisen kasvun olevan hitaampaa (ks. Viikkokatsaus 29/2019).

IMF:n tuore ennustepäivitys odottaa Kiinan talouden kasvavan kuluvana vuonna 6,2 % (6,3 % huhtikuun ennusteessa) ja maailmantalouden 3,2 % (3,3 % huhtikuussa). Ennusteen toteutuessa Kiina tulee vastaamaan yhä yli kolmanneksesta maailman talouskasvua (ostovoimakorjatuilla painoilla). Vastikään julkaistuissa ennustepäivityksissä nähdään Kiinan kasvun hiukan odotettua nopeamman hidastumisen johtuvan kauppasodan aiheuttamasta epävarmuudesta ja maailmantalouden kasvun vaimentumisesta. IMF ja Maailmanpankki olettavat perusskenaariossaan, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistojen eskaloitumiselta vältyttään, mutta asetetut lisätullit maiden välillä pysyvät voimassa.  

Kiinan BKT:n kasvuennusteita 2019–2021, %


Näytä viikkokatsaus 2019/29 Näytä viikkokatsaus 2019/31