BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/30

Venäjällä on 16 yli miljoonan asukkaan kaupunkia, joista Moskovan ja Pietarin jälkeen viisi väkirikkainta ovat Novosibirsk, Jekaterinburg, Nižni Novgorod, Kazan ja Tšeljabinsk. Miljoonakaupungeissa asuu yhteensä 34,5 miljoonaa ihmistä (24 % väestöstä), joista 16,5 miljoonaa asuu muualla kuin Moskovassa tai Pietarissa.

Konsulttiyritys Strelkan laatiman selvityksen mukaan miljoonakaupungit tuottavat noin kolmanneksen Venäjän bruttokansantuotteesta. Moskovan ja Pietariin osuus miljoonakaupunkien BKT-kokonaisuudesta on noin 70 %. Alueellisista keskuksista taloudellisesti merkittävimmät ovat Krasnodar, Jekaterinburg ja Samara. Nimellinen bruttokansantuote asukasta kohden on Moskovassa noin kaksi kertaa suurempi kuin rikkaimmissa alueellisissa miljoonakaupungeissa, kuten Krasnodarissa ja Jekaterinburgissa, ja yli kolme kertaa suurempi kuin köyhimmissä (Omsk ja Voronež). Kaupunkien väliset erot hintatasoissa merkitsevät sitä, että reaaliset elintasoerot ovat yllä mainittua jonkin verran pienempiä. Reaalipalkat alueellisissa miljoonakaupungeissa ovat keskimääräisesti suunnilleen 30 % alemmat kuin Moskovassa.

Talouskehitys alueellisissa miljoonakaupungeissa on ollut hyvin eri tahtista. Kazanin, Nižni Novgorodin, Novosibirskin, Samaran ja Ufan bruttokansantuote kasvoi selvityksen mukaan yli neljänneksellä vuosina 2010–2017, kun taas esimerkiksi Permissä ja Tšeljabinskissa talouskehitys polki paikallaan. Novosibirskissa ja Ufassa pienet ja keskisuuret yritykset ovat toimineet talouskasvun vetureina, kun taas Kazanissa ja Samarassa talouskasvu on nojannut suuryritysten kasvuun.  

Pietariin ja Moskovaan verrattuna alueelliset miljoonakaupungit ovat pieniä taloudellisia yksiköitä ja herkkiä suhdannevaihteluille. Ne kasvoivat vuosikymmenen alussa Moskovaa ja Pietaria nopeammin, mutta niiden taloudet supistuivat selvästi voimakkaammin Venäjän ajautuessa taantumaan vuonna 2015. Myös investoinnit alueellisiin miljoonakaupunkeihin supistuivat selvästi Moskovaa ja Pietaria enemmän.

Elintasoerot näkyvät myös Venäjän rakennusministeriön, Strelkan ja Dom.rf:n yhteistyössä ylläpitämästä kaupunkiympäristön laatua mittaavasta indeksistä, joka arvioi yleistä elämänlaatua asumiseen, julkisten palveluiden saatavuuteen ja infrastruktuuriin keskittyvillä mittareilla. Moskovassa elämänlaatu on indeksin mukaan hyvä (214/300), Pietarissa tyydyttävä (181), ja muissa miljoonakaupungeissa keskiarvoltaan maan keskitasoa (135).


Näytä viikkokatsaus 2019/29 Näytä viikkokatsaus 2019/31