BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/29

BKT:n kasvuluvulla on Kiinassa suuri poliittinen painoarvo. Tämän vuoden kasvutavoitteeksi on asetettu 6–6,5 %, joka on linjassa presidentti Xin julkistaman tavoitteen kanssa kaksinkertaistaa vuoden 2010 reaalinen BKT vuoteen 2020 mennessä.

Virallinen BKT-kasvu on ollut äärimmäisen tasaista ja saavuttanut vuosittaiset kasvutavoitteet, vaikka taloustilanne on useiden muiden indikaattorien valossa heikentynyt viime vuosina ja talouden epävarmuus lisääntynyt mm. kauppakiistojen seurauksena. Viralliset tilastot eivät myöskään nykyisin heijastele normaaleja talouden suhdannevaihteluita.

Puuteet Kiinan BKT-tilastoinnissa ja kritiikki kasvulukuja kohtaan eivät ole uutta, ja vuosien saatossa on esitetty useita vaihtoehtoisia indikaattoreita talouskehitykselle. Monet niistä viittaavat todellisen kasvun olevan tällä hetkellä virallisia lukuja hitaampaa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Conference Board -tutkimuslaitos julkaisee vaihtoehtoista BKT-arviotaan Kiinalle. Sen mukaan kasvu olisi viime vuosina ollut keskimäärin noin 2,5 prosenttiyksikköä virallisia lukuja hitaampaa. Viime vuoden kasvuksi Conference Board arvioi 4 % ja ennustaa kuluvalle vuodelle 3,8 prosentin kasvua.

Viime vuonna julkaistu BOFIT Discussion Paper arvioi todellisen BKT:n kasvun olleen vuodesta 2014 lähtien keskimäärin reilun prosenttiyksikön virallista kasvua hitaampaa. Arviot perustuvat vaihtoehtoiseen tapaan estimoida BKT-deflaattorin kehitystä. Kiina ei julkaise BKT:n hintakehitystä kuvaavaa deflaattoria, ja virallisissa tilastoissa nimenomaan deflatoidut reaaliset kasvuluvut ovat hyvin tasaisia. Vaihtoehtoisen deflaattorin käyttäminen paljastaa talouskehityksessä myös suhdannevaihteluita. Kyseistä menetelmää käyttäen vuoden ensineljänneksellä kasvu jäi alle 5 prosenttiin.


Näytä viikkokatsaus 2019/28 Näytä viikkokatsaus 2019/30