BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/30

Viime vuonna Venäjän BKT kasvoi yli 2 %, mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu hiipui 0,5 prosenttiin (ks. Viikkokatsaus 21/2019). Tuoreet tiedot kesäkuulta viittaavat tehdasteollisuuden kasvun piristyneen toisella neljänneksellä 3 prosenttiin, mutta muilla talouden sektoreilla kasvun voimistumista ei juuri näy.

Koko alkuvuoden rakentamisen vuosikasvu oli nollassa, ja myös palvelujen kasvu vaikuttaa vaatimattomalta. Sekä tavarakuljetusten että vähittäiskaupan kasvu hiipui toisella neljänneksellä alle kahden prosentin.  Kotitalouksille suunnattujen palveluiden määrä supistui reilun prosentin viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna.

Myös reaalipalkkojen nousu jäi alkuvuonna edellisvuotta hitaammaksi, ja kesäkuussa reaalipalkat olivat 2,3 % korkeammalla kuin kesäkuussa 2018. Väestön reaaliset käytettävissä olevat tulot sen sijaan supistuivat reilun prosentin viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Vähittäiskaupan kasvua onkin tukenut erityisesti kotitalouksien luotonoton kasvu. Kesäkuussa kotitalouksien lainakanta oli 23 % suurempi kuin vuotta aiemmin, ja erityisesti kulutusluottojen nopea kasvu on herättänyt huolta ylivelkaantumisesta (ks. Viikkokatsaus 25/2019).

Talouden heikkoa kuvaa selittää osaltaan maailmantalouden kasvun hidastuminen, mikä heijastuu Venäjän viennin supistumisena. Maksutasetietojen mukaan viennin ja tuonin arvo supistui tammi-kesäkuussa noin 3 % vuoden takaa. Erityisen voimakkaasti vienti supistui huhti-kesäkuussa. Talouden kasvun odotetaan piristyvän hieman toisella vuosipuoliskolla mm. julkisen kulutuksen voimistamana. 


Näytä viikkokatsaus 2019/29 Näytä viikkokatsaus 2019/31