BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/21

Vaihtotaseen ylijäämä nousi tammi-maaliskuussa 59 mrd. dollariin, kun viime vuonna samaan aikaan vaihtotase painui täysin poikkeuksellisesti 34 mrd. dollaria alijäämäiseksi. Vuositasolla vaihtotaseen ylijäämä oli 142 mrd. dollaria, mikä on 1 % suhteessa BKT:hen (0,4 % 4Q 2018).

Vaihtotaseen ylijäämän kasvun taustalla on pääasiassa tavarakaupan ylijäämän kasvu, kun vientitulot kasvoivat ja tuontimenot pienenivät verrattuna alkuvuoteen 2018. Myös palvelukaupan alijäämä kutistui, mikä johtui paljolti kiinalaisten matkailumenojen laskusta (-10 %).

Rahoitustaseen tiedot julkaistaan myöhemmin. Julkaistujen tietojen perusteella voi laskea, että pääomien nettomääräinen ulosvirta (ml. virhetermi) oli hieman vaihtotaseen ylijäämää pienempi, joten parina edellisenä neljänneksenä nähty valuuttavarannon lasku kääntyi hienoiseen nousuun. Kuukausitilastojen mukaan Kiinan valuuttavaranto (ml. kulta) oli huhtikuun lopussa runsaat 3 190 mrd. dollaria.

Kiinan maksutaseen pääerät vuositasolla

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2019/20 Näytä viikkokatsaus 2019/22